Aanpak project Aardgasvrije wijken

Analyse participatie

De energietransitie is niet een overheidstaak, maar wel een overheidsdoel. Om dat doel te bereiken wil de overheid samenwerken. Een participatief proces dus. Maar hoe werkt die participatie? Wat maakt dat mensen mee gaan doen met het aardgasvrij maken van hun woning? Wat kan geleerd worden over sociale processen bij participatie? En wat betekent dat voor de rol van de overheid in het participeren? Hoe zet je het proces op? En hoe zorg je dat je het kunt monitoren? Deze vragen onderzoekt het OFL in samenwerking met deskundigen en onderzoeksbureaus. Meer informatie is te vinden bij documenten Aardgasvrije wijken.

Omgevingswandelingen

Een van de andere manieren waarop het OFL informatie verzamelt, is door middel van omgevingswandelingen. Daar gaan we in gesprek met alle betrokkenen, zoals de gemeente, de woningbouwcorporatie maar vooral de wijkbewoners zelf. Op deze manier proberen we te achterhalen wat bewoners zelf belangrijk vinden, hoe we deze omgevingswandelingen het beste kunnen inrichten en of er lessen te leren zijn die voor andere wijken de transitie naar aardgasvrij kunnen vergemakkelijken.

Begeleidingsgroep

Een andere manier waarop we informatie vergaren is door te rade te gaan bij deskundigen. Dit doen we in individuele gesprekken, door congressen te bezoeken en door een aantal deskundigen te vragen met ons mee te kijken zodat wij onze aanpak steeds kunnen aanpassen naar de nieuwste inzichten.

Meer informatie over de begeleidingsgroep.

Samenwerking met Topsector Energie

Veel van de activiteiten van het OFL en van PAW worden geïnitieerd door het Rijk of door gemeenten. Initiatieven van bewoners, coöperaties of het bedrijfsleven blijven daarbij onderbelicht.

Samen met Topsector Energie kijken we naar mogelijkheden om ook participatie van/met bedrijven te onderzoeken. We zijn met hen aan het kijken of we de verschillende initiatieven in beeld kunnen brengen.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen