Begeleidingsgroep Aardgasvrije wijken

We hebben een groep van ongeveer 15 deskundigen verzameld die periodiek bij elkaar zal komen en meekijkt en -denkt zodat wij onze aanpak steeds kunnen aanpassen naar de nieuwste inzichten. We hebben mensen uit verschillende disciplines uitgenodigd. Denk aan wetenschap, mensen die in de wijken actief zijn en mensen die gespecialiseerd zijn in transities of participatie. Organisaties zijn onder andere: ODE Central, Platform 31, Universiteit Nyenrode, Universiteit Utrecht, GreenHome, Woningcorporatie GroenWest en Topsector Energie. Het doel van deze groep is om de lessen die een ieder individueel leert bij elkaar te brengen en te delen. Bekijk de verslagen van de bijeenkomsten van de begeleidingsgroep.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie settings