Aardgasvrije wijken

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wil de overheid vanaf 2021 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij maken. Het OFL is door het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gevraagd te onderzoeken hoe de overheid bewoners het best kan betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

Wat maakt dat mensen wel of niet overstappen op aardgasvrij wonen? Het OFL kijkt in het onderzoek specifiek naar sociaal-maatschappelijke factoren en naar de samenwerking (participatie) tussen bewoners en andere belanghebbenden, zoals woningbouwcorporaties, bedrijven en overheden. In het onderzoek neemt het OFL het perspectief van de bewoner als uitgangspunt. Dit doet het OFL in samenwerking met alle belanghebbenden, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van alle aanwezige kennis en ervaringen en alle partijen kunnen leren van het proces en de uitkomst. Het onderzoek duurt in ieder geval tot en met 2021.


Twitter

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterQuery":"PAWaardgasvrij","listIcon":"icon-twitter","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":false,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen