Omgevingswandelingen

Punt op de kaart toevoegen

Punt op de kaart wijzigen

Het aardgasvrij maken van wijken heeft gevolgen voor de directe leef- en woonomgeving van mensen. Met omgevingswandelingen brengt het OFL in kaart wat er speelt in wijken, op welke manier bewoners betrokken worden en wat de wijkbewoners daar zelf van vinden.

Tijdens een omgevingswandeling lopen OFL-secretarissen, (actieve) bewoners, vertegenwoordigers van wijkinitiatieven en van gemeenten, en andere actief betrokkenen (verder: deelnemers) in tweetallen door een wijk. Zij gaan op zoek naar thema’s en sleutelfiguren in de wijk, en de ervaringen van mensen als het gaat om duurzaamheid en aardgasvrije wijken. Voorafgaand krijgen wandelaars een introductie over de wijk en het doel van de omgevingswandeling, achteraf delen deelnemers hun ervaringen en uitkomsten.

De omgevingswandeling is, in haar eenvoud, een verrijkende ervaring voor velen. Het gemak waarmee mensen het gesprek aangaan en de inzichten in sleutelfiguren, thema´s en dynamieken zijn opvallend. Ook komen er vaak direct al waardevolle verbindingen tot stand, tussen de deelnemers aan de wandeling onderling en met bewoners. Waar veel contacten van de overheid plaatsvinden met de ‘usual suspects’ die de inspraakavonden weten te vinden, kan men met de omgevingswandeling veel dieper doordringen in de haarvaten van de samenleving, waar een rijkdom aan initiatiefnemers en informatie is te vinden.

In 2019 heeft het OFL omgevingswandelingen gemaakt in tien wijken in Nederland. Lees het verslag van de eerste vijf wandelingen voor een indruk.  Bekijk de kaart hieronder voor de data en locatie van de omgevingswandelingen. In 2020 organiseert het OFL opnieuw omgevingswandelingen, vanwege de Corona-ontwikkelingen in een aangepaste vorm. 

Bekijk de wegwijzer omgevingswandelingen voor een stap-voor-stap-beschrijving van het maken omgevingswandelingen. Wilt u de wegwijzer in de hand meenemen als u op pad gaat? U kunt een gedrukte versie aanvragen, deze ontvangt u per post.

 

Dit formulier bestaat uit en kost ongeveer 5 minuten om in te vullen.

Je kunt hier bepalen waar je een punt (marker) op de kaart wilt plaatsen.
Klik ergens op de kaart om dit punt te selecteren of zoek op een adres of postcode.


...OF klik ergens op de kaart om de gewenste locatie te selecteren
Punten op de kaart Begin Einde
Wijkbezoek Mariahoeve, winkelcentrum ’t kleine loo, Den Haag Begin: Einde:
Wijkbezoek Florence nightingalestraat, Brunssum Begin: 08-11-2019 om 13:00 Einde: 08-11-2019 om 18:00
Wijkbezoek Limbrichterveld, Sittard-Geleen Begin: 07-11-2019 om 14:00 Einde: 07-11-2019 om 18:00
Wijkbezoek Garyp, ít enerzjyhus, Tytsjerksteradiel Begin: 27-09-2019 om 10:00 Einde: 27-09-2019 om 13:00
Wijkbezoek Wijkbedrijf Selwerd, Groningen Begin: 26-09-2019 om 14:00 Einde: 26-09-2019 om 18:00
Wijkbezoek Groenoord Begin: 26-06-2019 om 13:00 Einde: 26-06-2019 om 16:00
Wijkbezoek Reyeroord Begin: 26-06-2019 om 09:00 Einde: 26-06-2019 om 12:00
Wijkbezoek De Hoven Centrum Begin: 26-06-2019 om 09:00 Einde: 26-06-2019 om 12:00
Wijkbezoek Oudheusden Begin: 04-06-2019 om 09:00 Einde: 04-06-2019 om 12:30
Wijkbezoek Revelsant Begin: 28-05-2019 om 09:00 Einde: 28-05-2019 om 12:30
Een momentje...

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen