Omgevingswandelingen

Add marker on the map

Edit marker on the map

Het aardgasvrij maken van wijken heeft gevolgen voor de directe leef- en woonomgeving van mensen. Met omgevingswandelingen brengt het OFL in kaart wat er speelt in wijken, op welke manier bewoners betrokken worden en wat de wijkbewoners daar zelf van vinden.

Tijdens een omgevingswandeling lopen OFL-secretarissen, (actieve) bewoners, vertegenwoordigers van wijkinitiatieven en van gemeenten, en andere actief betrokkenen (verder: deelnemers) in tweetallen door een wijk. Zij gaan op zoek naar thema’s en sleutelfiguren in de wijk, en de ervaringen van mensen als het gaat om duurzaamheid en aardgasvrije wijken. Voorafgaand krijgen wandelaars een introductie over de wijk en het doel van de omgevingswandeling, achteraf delen deelnemers hun ervaringen en uitkomsten.

De omgevingswandeling is, in haar eenvoud, een verrijkende ervaring voor velen. Het gemak waarmee mensen het gesprek aangaan en de inzichten in sleutelfiguren, thema´s en dynamieken zijn opvallend. Ook komen er vaak direct al waardevolle verbindingen tot stand, tussen de deelnemers aan de wandeling onderling en met bewoners. Waar veel contacten van de overheid plaatsvinden met de ‘usual suspects’ die de inspraakavonden weten te vinden, kan men met de omgevingswandeling veel dieper doordringen in de haarvaten van de samenleving, waar een rijkdom aan initiatiefnemers en informatie is te vinden.

In 2019 heeft het OFL omgevingswandelingen gemaakt in tien wijken in Nederland. Lees het verslag van de eerste vijf wandelingen voor een indruk.  Bekijk de kaart hieronder voor de data en locatie van de omgevingswandelingen. In 2020 zal het OFL opnieuw omgevingswandelingen organiseren. 

Bekijk de wegwijzer omgevingswandelingen voor een stap-voor-stap-beschrijving van het maken omgevingswandelingen. Wilt u de wegwijzer in de hand meenemen als u op pad gaat? U kunt een gedrukte versie aanvragen, deze ontvangt u per post.

 

This form consists of and will take some 5 minutes to fill in.

Add a marker to the map.
Click anywhere on the map to select a location or search by address or postal code.


…OR click somewhere on the map to choose the desired location
Markers on the map
Start
End
One moment ...

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie settings