{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"238840"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Bijeenkomsten ten behoeve van de beleidstafel wateroverlast en hoogwater

Naar aanleiding van de wateroverlast en hoogwaterstanden in Nederland afgelopen zomer, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater ingericht. Het onderwerp heeft een grote relevantie voor veel maatschappelijke organisaties. Daarom heeft het ministerie het OFL gevraagd om een proces in te richten om het maatschappelijk veld breed te betrekken bij de advisering aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Aanleiding

Half juli 2021 kreeg Nederland boven de regio Limburg te maken met extreme regenval. Het lang aanhouden hiervan zorgde voor ernstige wateroverlast en hoogwaterstanden. De minister van IenW heeft aangegeven met betrokken partijen een beleidstafel te willen inrichten naar voorbeeld van de beleidstafel droogte, waarbij de wateroverlastsituatie in Limburg geëvalueerd wordt en bezien wordt wat dit betekent voor het beleid. Het doel van de beleidstafel is te leren van de situatie in Limburg en om, ook op andere plekken in Nederland, nu en in de toekomst, beter voorbereid te zijn voor de gevolgen van een periode van extreme neerslag die naar verwachting steeds vaker gaat voorkomen.

Beleidstafel

De beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater heeft een doorlooptijd van een jaar en inventariseert vanuit zeven werksporen op korte termijn mogelijke quick wins voor beleid. Vervolgens wordt de resterende periode gebruikt om tot adviezen voor verbeteringen van beleid te komen. De beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater adviseert op haar beurt op twee momenten de Stuurgroep Water, waarin de minister zitting heeft: in februari en oktober 2022.

De werksporen gaan onder andere in op:

  • Wat voor lessen getrokken kunnen worden over de werking van het regionale watersysteem, de aansluiting op het hoofdwatersysteem en klimaatadaptatie uit de specifieke situatie die in Limburg is ontstaan;
  • Wat een dergelijke neerslagsituatie in andere delen van Nederland tot gevolg zou hebben, met aandacht voor onder andere ruimtelijke inrichting en landgebruik;
  • Hoe het beleid van klimaatadaptatie functioneert en mogelijk kan worden aangescherpt;
  • Hoe het hoofdwatersysteem heeft gefunctioneerd, in samenhang met waterveiligheid;
  • Relevante grensoverschrijdende kennisvragen en de invulling van internationale samenwerking;
  • Wat er gedaan kan worden om bewoners en overheid beter bewust te maken van de mogelijke risico’s en gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

Rol en aanpak OFL

Het onderwerp Wateroverlast en Hoogwater heeft grote relevantie voor veel maatschappelijke organisaties. Daarom is het OFL verzocht een proces in te richten om het maatschappelijk veld breed te betrekken bij de advisering aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Het gaat om een complex en urgent vraagstuk, waarbij veel verschillende partijen en overheidslagen betrokken zijn. Een onafhankelijk voorzitter is daarbij van belang. 

Het OFL organiseert twee bijeenkomsten:

  1. Een online bijeenkomst op donderdag 13 januari 2022. Tijdens deze bijeenkomst hebben  maatschappelijke organisaties zich uitgesproken over de eerste inventarisatie en de quick wins die door de werksporen zijn opgesteld en hierover geadviseerd aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Bekijk de eerste OFL-rapportage voor de beleidstafel.
  2. De tweede bijeenkomst is op 23 september 2022. In deze bijeenkomst hebben de maatschappelijke organisaties zich uitgesproken over de verdere adviezen die door de werksporen zijn opgesteld en hierover geadviseerd aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Ga naar de tweede OFL-rapportage

Het OFL heeft de reactie van de betrokken deelnemers in een onafhankelijk advies verwerkt, dat de OFL-voorzitter aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater heeft aangeboden en toegelicht. Op deze manier geeft het OFL de bestuurlijke vertegenwoordigers aan de beleidstafel inzicht hoe het maatschappelijk veld tegen de adviezen vanuit de werksporen aankijkt, zodat dit betrokken kan worden bij hun besluitvorming.

De aanbevelingen van de beleidstafel zijn door de minister van IenW overgenomen en op 19 december aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bekijk het nieuwsbericht: Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) neemt alle aanbevelingen over en stuurt vandaag het eindadvies ‘Voorkomen kan niet, voorbereiden wél’ naar de Tweede Kamer.

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.