Moreel Beraad

09-04-2020 658 keer bekeken

Begin

09-10-2020 om 00:00

Einde

10-10-2020 om 00:00
Overlay sluiten

Repeterende afspraak!

Wil je de gekozen optie voor alle repeterende afspraken doorvoeren of alleen voor deze afspraak?

Een momentje...

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Digitaal via Webex

Het doel van de maatschappelijke dialoog is met diverse deelnemers vanuit de samenleving gesprekken te voeren over ethiek en digitalisering van/in de fysieke leefomgeving. Centraal staan 3 cases: slimme mobiliteit, drones, en slimme camera's en sensoren in de fysieke leefomgeving/smart city.

Wat is het doel van de maatschappelijke dialoog?

Het doel van de maatschappelijke dialoog is om met een diverse groep deelnemers vanuit de samenleving; het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen, en de overheid gesprekken te voeren over ethiek en digitalisering van/in de fysieke leefomgeving. Het idee is dat deze gesprekken helpen bijdragen aan een grotere bewustwording bij deelnemers en case-inbrengers over het belang van het borgen van publieke waarden. Het OFL verwacht met deze dialoog ook handvatten op te kunnen leveren over hoe je over deze technologieën ethisch kunt reflecteren en delibereren.

Centraal in de dialoog staan drie cases: slimme mobiliteit, drones, en slimme camera's en sensoren in de fysieke leefomgeving/smart city.

Hoe ziet het gehele proces van de maatschappelijke dialoog er uit?

Op 30 juni, 10 september, 14 september, 24 september, 29 september en 9 oktober hebben digitale moreel beraden plaatsgevonden, waarbij in een kleine groepen een verdiepend gesprek over één van de cases is gevoerd.

Op 8 december van 14.00 tot 17.00 uur staat een digitale verdiepingsbijeenkomst gepland. Als daar meer informatie over bekend is, dan voegen we dat toe op deze website.

Daarna volgt een bijeenkomst of digitale consultatie om het conceptrapport over de opbrengst van de dialoog te bespreken en af te ronden. Het secretariaat van het OFL maakt op basis van de moreel beraden en de verdiepingsbijeenkomst op 8 december een conceptrapport. Uw bijdrage is een schriftelijke of mondelinge reactie op dit rapport.

Tijdens de bijeenkomsten wordt u bijgestaan door wetenschappelijke experts op het gebied van ethiek en digitalisering. Zij helpen in het moreel beraad ethische issues te duiden en bij de verdiepingsbijeenkomst de issues een slag verder te brengen, mogelijk naar concrete handelingsperspectieven.

Chatham House Rules

Tijdens het moreel beraad passen we de Chatham House regels toe. Wanneer een vergadering, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rules zijn de deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld. Deelnemers van het moreel beraad vullen na afloop van hun gesprek met hun groep een door het OFL ontworpen canvas in en besluiten zelf welke informatie zij op dit canvas delen en gebruikt mag worden in het OFL-rapport.

Welke meerwaarde heeft deelname voor mij?

Samen met andere deelnemers vanuit het bedrijfsleven, het maatschappelijke veld en de (rijks)overheid voert u een goed gesprek over ethiek en digitalisering aan de hand van een concrete case in uw werkveld. Door aan dit gesprek mee te doen krijgt u inzicht in ethische issue's en kunt u daar zo nodig op anticiperen en reflecteren. Daarnaast kunt u aandachtspunten vanuit uw eigen organisatie, project of product onder de aandacht te brengen. Tenslotte heeft u invloed op het OFL-eindproduct en kunt u de kennis die u opdoet tijdens de dialoog gebruiken in uw contacten en nieuwe inzichten benutten voor uw eigen werkveld.

Wat gebeurt er met de opbrengst van de dialoog?

De opbrengst van de maatschappelijke dialoog wordt media 2021 door het OFL aangeboden aan Jan van den Bos vanuit de bestuursraad van IenW portefeuillehouder Informatievoorziening.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.