Agenda

Hier vindt u de actuele agenda van de bijeenkomsten voor Ethiek en Digitalisering.

Spring naar:
Datum:
Locatie: Online
09:00 - 12:30

Om te onderzoeken of een moreel beraad online mogelijk is wordt een proef online moreel beraad gehouden over één van de oorspronkelijke 6 cases. Na deze proef wordt bekeken wat dit voor het vervolg van het project betekent. Lees meer over Proef online moreel beraad

2020-06-30 30 Jun 2020 2020-06-30  -  30 Jun 2020
Datum:
Locatie: Utrecht
10:30 - 16:00

Het doel van de maatschappelijke dialoog is met diverse deelnemers vanuit de samenleving gesprekken te voeren over ethiek en digitalisering van/in de fysieke leefomgeving. Centraal staan 3 cases: slimme mobiliteit, drones, en slimme camera's en sensoren in de fysieke leefomgeving/smart city. Lees meer over Moreel Beraad

2020-11-05 05 Nov 2020 2020-11-05  -  05 Nov 2020
Datum:
Locatie: Room2Meet in Den Haag
14:00 - 17:00

De verdiepende bijeenkomst is bedoeld om ethische dilemma's uit het moreel beraad te verdiepen en eventueel een eerste stap te maken naar handelingsperspectieven. Lees meer over Verdiepende bijeenkomst

2020-12-08 08 Dec 2020 2020-12-08  -  08 Dec 2020

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen