Ontwikkelingen 2021

Laatste ontwikkelingen: versnellingshuis en netwerkactivatie

Samen met het programma Verrijkende Landbouw heeft Voor de oogst van morgen het 'versnellingshuis voor transitie' gelanceerd. Hierin komen het grote netwerk en de methoden die Voor de oogst van morgen heeft ontwikkeld samen met de gebiedsaanpak en transitieagenda van het programma Verrijkende Landbouw. Al deze kennis en ervaring met de transitie van het landbouw- en voedselsysteem is nu binnen één omgeving beschikbaar.

In het versnellingshuis kunnen mensen samen leren in gebiedsprocessen, op zo'n manier dat de transitie naar een duurzaam voedselsysteem steeds sneller dichterbij komt. Daarmee zorgt Voor de oogst van morgen er ook voor dat er uitwisseling van kennis tussen gebieden ontstaat, iets dat zeker voor de rijksoverheid interessant is. Het versnellingshuis biedt mensen de kans een regiolab te starten, waarbij zij ondersteuning kunnen krijgen bij het maken van gebiedsessays. De leerinfrastructuur van Voor de oogst van morgen is ook beschikbaar via beleidslabs, die gericht zijn op opgavegericht en integraal, gebiedsgericht werken.

Behalve op het versnellingshuis, is Voor de oogst van morgen volop bezig het eigen netwerk te activeren. Dit gebeurt via een activiteitenkalender waarop tot de zomer van 2021 een groot aantal workshops, brainstormsessies en masterclasses staat. De kamers in het versnellingshuis, met de regiolabs en beleidslabs raken zo sneller bezet en daarnaast ziet Voor de oogst van morgen veel potentieel voor het organiseren van themalabs, bijvoorbeeld over energielandschappen: plekken waar de energie- en de landbouwtransitie met elkaar botsen.

Lees verder over het versnellingshuis

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen