Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving

Het OFL heeft een consultatie begeleid over klimaatadaptie in de gebouwde omgeving. Aanleiding voor deze OFL-consultatie was een verzoek vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Toelichting consultatie

Het ministerie van BZK maakt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de aanpak van klimaatadaptie in de gebouwde omgeving.  De consultatie heeft op 29 maart 2022 plaatsgevonden onder leiding van OFL-voorzitter Jeroen de Haas. Vertegenwoordigers van 17 organisaties op het gebied van natuur & milieu, klimaatadaptatie, normalisatie, ontwerpen, bouwen wonen en kennisontwikkeling hebben deelgenomen. Daarnaast waren vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, het ministerie van IenW en het ministerie van LNV aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst is gesproken over:

  • ieders perspectief op de Nationale Aanpak;
  • verdere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen bij de Nationale Aanpak.

Toelichting Nationale Aanpak

De Nationale Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving gaat over de opgave dat de gebouwde omgeving aangepast moet worden aan het toekomstige klimaat en de weerextremen die zich nu al voordoen (klimaatadaptatie). Met de gebouwde omgeving worden zowel de gebouwen zelf, als de omgeving waarin de gebouwen staan bedoeld. Aanvankelijk was de naam Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving. Op verzoek van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is de naam gewijzigd in Nationale Aanpak Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving.

Rapport consultatie

Op basis van de consultatie heeft het OFL een rapport opgesteld dat is aangeboden aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De inzichten in het rapport gaan over de inhoud van de Nationale Aanpak en over de verdere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen bij de Nationale Aanpak. De minister geeft in een reactie aan dat de inzichten uit de consultatie worden meegenomen in de verdere uitwerking van de Nationale Aanpak Klimaatadaptie Gebouwde Omgeving. Een inhoudelijke reactie op het OFL-rapport wordt opgenomen in de aanbiedingsbrief bij de nationale aanpak die later dit jaar naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het OFL is momenteel met BZK in gesprek over hoe het vervolgproces van betrokkenheid verder vormgegeven gaat worden. Zowel het rapport als de reactie van de minister zijn openbaar beschikbaar.

> Bekijk het OFL-rapport

> Lees de reactie van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl
Websitearchief

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.