Nationaal Water Programma

Nederland is een waterland. We leven met, naast, op, en in het water. Onder de Waterwet moeten iedere zes jaar twee nationale plannen worden opgesteld. Hiervoor is het Nationaal Waterplan voor wet- en regelgeving opgesteld en voor beheer is er het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren. Deze twee plannen worden voor de periode van 2022-2027 in één programma samengebracht in het Nationaal Water Programma (NWP). Het OFL is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gevraagd om een consultatie voor dit programma vorm te geven.

De consultatie vond plaats tijdens een online bijeenkomst op 22 september 2020. De consultatie was ook een startpunt om meer verbinding tussen de verschillende ‘water’ projecten op te zoeken en deze meer in samenhang te bezien, samen met de OFL-deelnemers. Het OFL werkt daarom toe naar een ‘watercommunity’. Wilt u hier over mee praten, neem dan contact op met Henk Meeldijk.

Participatieproces NWP

Het Nationaal Water Programma is een overkoepelend waterprogramma waar verschillende deelonderwerpen en (beleids)trajecten samenkomen en wettelijk verankerd worden. Veel van die trajecten volgen een eigen participatieproces. Het NWP participatieproces richt zich vooral op de hoofdlijnen en samenhang. De OFL consultatiebijeenkomst vormt een belangrijk onderdeel hiervan. Na 22 september heeft het OFL op basis van de consultatie een advies voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Het advies vindt u hier.

 Start zienswijzeprocedure

Het OFL-advies en de detailopmerkingen zijn gebruikt om het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 verder te verbeteren. Op maandag 22 maart 2021 is het ministerie van IenW de zienswijzenprocedure over het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 gestart. U kunt de stukken inzien en een zienswijze indienen op www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma, waar u ook meer informatie vindt over de procedure. U kunt een zienswijze indienen tot en met dinsdag 21 september 2021.

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.