{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"243555"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Natuurinclusief Nationaal Overleg

In het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) komen koplopers uit onder andere het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, overheden en jongerenorganisaties samen om de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief te versterken, verbreden en versnellen. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) coördineert het overleg onder begeleiding van OFL-voorzitter André van der Zande.

Natuurgebied in Nederland

Wat is de Agenda Natuurinclusief?

Onze natuur en biodiversiteit staan onder druk. Dit terwijl biodiversiteit en natuurlijk kapitaal essentieel zijn voor een gezonde economie en florerende maatschappij. De Agenda Natuurinclusief zet de koers uit naar een natuurinclusieve samenleving.

De agenda wordt gefaciliteerd door het Programmabureau Natuurinclusief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Overheden, bedrijven, instellingen en burgers geven hier vorm aan in tien domeinen, namelijk: bouw, energie, infrastructuur, water, financiële sector, onderwijs, gezondheid, vrijetijdseconomie, landbouw en bedrijventerreinen.

> Lees meer over Agenda Natuurinclusief

> Bekijk de animatie over de uitleg van de Agenda Natuurinclusief

Wat is de rol van het OFL?

Nadat het OFL de afgelopen jaren het proces tot het komen van een Agenda Natuurinclusief heeft begeleid, heeft het ministerie van LNV het OFL verzocht een onafhankelijk overleg in te richten voor de voortgang en versnelling van de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief, het NiNO. Hierbij is André van der Zande gevraagd als onafhankelijk voorzitter.

Wat is het doel van NiNO?

Het NiNO heeft in gezamenlijke dialoog de Agenda Natuurinclusief 2.0 vastgesteld. Op 3 november werd deze in ontvangst genomen door demissionair ministers Christianne van der Wal en Hugo de Jonge.

In de volgende fase gaan betrokken partijen in gesprek met overheden en koepels voor het creëren van draagvlak en handelingsperspectief voor de koers van de Agenda Natuurinclusief 2.0. Dit gebeurt met pacten, convenanten en deals. Daarnaast worden in de komende jaren de ambities en acties uit de Agenda uitgevoerd.

> Bekijk hier de Agenda Natuurinclusief 2.0

Meer nieuws over NiNO

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Meer nieuws over NiNO","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"259518"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.