{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"243555"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Natuurinclusief

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gevraagd om als onafhankelijk platform een consultatie te organiseren over de vorming en inrichting van het nieuw op te richten Natuurinclusief Nationaal Overleg. Dit is een vervolgverzoek nadat het OFL afgelopen jaar het proces tot het komen van een Agenda Natuurinclusief heeft begeleid.

Natuurgebied in Nederland

Agenda Natuurinclusief

Onze natuur en biodiversiteit staan onder druk. Dit terwijl biodiversiteit en natuurlijk kapitaal essentieel zijn voor een gezonde economie en florerende maatschappij. In dat licht heeft de Ministerraad op 10 juni 2022 de Agenda Natuurinclusief 1.0 vastgesteld: onze koers naar een natuurinclusieve samenleving.

Het OFL heeft het co-creatieve proces met een brede groep stakeholders op weg naar de agenda ontworpen en begeleid. Via bovenstaande link kunt u lezen hoe de stappen in dat proces eruitzagen.

De Agenda is opgesteld door het Consortium Agenda Natuurinclusief: het ministerie van LNV, het Interprovinciaal Overleg (IPO), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en LandschappenNL samen met vertegenwoordigers van veel partijen uit de samenleving: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties.

De Agenda Natuurinclusief 1.0 wordt nu in uitvoering gebracht. Dit gebeurt onder andere op 9 domeinen: water, gezondheid, landbouw, infra, bouw, energie, financiële sector, vrije tijdseconomie en onderwijs & bewustwording. Meer informatie over de agenda natuurinclusief, kunt u lezen op www.agendanatuurinclusief.nl.

Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO)

André van der Zande is recent aangesteld als ambassadeur Natuurinclusief. André wordt voorzitter van het nog op te richten Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO), waarin verschillende maatschappelijke sectoren met elkaar de natuurinclusieve samenleving versnellen en verbreden.

OFL-consultatie

De OFL-consultatie vindt op 12 december a.s. plaats. Voor deze bijeenkomst nodigt het OFL-secretariaat koplopers uit de eerdergenoemde domeinen uit om mee te denken over hoe het NiNO vormgegeven moet worden.  Koplopers zijn mensen die zich profileren op het gebied van natuurinclusiviteit. Van die koplopers worden er drie personen per domein uitgenodigd voor de consultatie.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.