{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"243555"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Natuurinclusief Nationaal Overleg

Bij het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) komen koplopers uit o.a. het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, overheden en jongerenorganisaties samen om de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief te versterken, verbreden en versnellen. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) coördineert het overleg en maakt de goede dialoog mogelijk.

Natuurgebied in Nederland

Onze natuur en biodiversiteit staan onder druk. Dit terwijl biodiversiteit en natuurlijk kapitaal essentieel zijn voor een gezonde economie en florerende maatschappij. De Agenda Natuurinclusief zet de koers uit naar een natuurinclusieve samenleving.

Agenda Natuurinclusief

De Agenda Natuurinclusief wordt gefaciliteerd door het Programmabureau Natuurinclusief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verder: LNV). Overheden, bedrijven, instellingen en burgers geven hier vorm aan in tien domeinen, namelijk: bouw, energie, infrastructuur, water, financiële sector, onderwijs, gezondheid, vrijetijdseconomie, landbouw en bedrijventerreinen.

> Lees meer over Agenda Natuurinclusief

Rol van het NiNO

Het NiNO is ontstaan vanuit het verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een onafhankelijk overleg in te richten voor de voortgang en versnelling van de uitvoering van de Agenda Natuurinclusief.

Foto van de informele NiNO-bijeenkomst op 25 mei 2023.

Domeinleiders en andere koplopers vanuit overheden, maatschappelijke instellingen en jongerenverenigingen zijn - op persoonlijke titel - vaste leden van het NiNO.

Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande is ook benoemd als onafhankelijk voorzitter van het OFL en zit het NiNO voor. Het OFL voert het secretariaat.

> Lees meer over de rol van het NiNO binnen de Agenda Natuurinclusief

> Lees meer over de verschillende rollen binnen Agenda Natuurinclusief

NiNO-voorzitter André van der Zande en minister van der Wal op de NiNO Top 2023.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.