Maatschappelijke consultatie 2019

Het Noordzeeoverleg (NZO) onderzoekt samen met de betrokken ministeries en stakeholders waar op de Noordzee de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en waar keuzes gemaakt moeten worden. Via een maatschappelijke consultatie konden alle maatschappelijke betrokkenen hun concrete ideeën en oplossingen inbrengen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee.

Digitale vragenlijst

Alle maatschappelijke betrokkenen konden via een digitale vragenlijst hun concrete ideeën en oplossingen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee inbrengen. Hierbij was de inbreng bij voorkeur gericht op hoe de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en elkaar kunnen versterken. Lees meer over over deze vraagstukken en het NZO.

-> Bekijk de inbreng van de digitale consultatie

Verdiepende bijeenkomst op 8 mei

Op 8 mei volgde een bijeenkomst om de oplossingen uit de digitale consultatie verder te onderzoeken en om in gesprek te gaan met de leden van het Noordzeeoverleg. Van deze middag is een verslag gemaakt en een visuele impressie.
-> Bekijk het verslag van bijeenkomst 8 mei
-> Bekijk de visuele impressie van bijeenkomst 8 mei

Wat wordt er met uw inzending gedaan?

Alle inbreng van de digitale vragenlijst en wat op 8 mei is ingebracht, is gebundeld in een tabel.
-> Bekijk de tabel met alle inbreng

De inzenders hebben half juni een reactie van het Noordzeeoverleg (NZO) ontvangen over wat zij met de inbreng gaan doen en al hebben gedaan.
-> Bekijk de reactie van het NZO op de inbreng

Heeft u vragen?

Neem bij vragen contact op met Mieke Visch van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) via mieke.visch@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl of 06-11763516 (maandag t/m donderdag). 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen