Verkenning dialooggroep hernieuwbare elekticiteit

OFL-voorzitter Wobine Buijs verkent op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de oprichting van een dialooggroep over hernieuwbare elektriciteit. Het ministerie wil van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) advies of oprichting van een dialooggroep meerwaarde heeft in het samenspel tussen overheid en maatschappelijke partijen.

Het beoogde doel van de dialooggroep is gericht op het uitwisselen van aannames, uitgangspunten en werkwijzen die ten grondslag liggen aan keuzes met betrekking tot hernieuwbare elektriciteit in 2030. De gedachte is om een onafhankelijk voorzitter te vragen de gesprekken in de dialooggroep te leiden.

Rol OFL

Het ministerie van EZK heeft het OFL gevraagd te verkennen of een dergelijke dialooggroep meerwaarde heeft. Het OFL is een platform dat de verbinding en samenwerking tussen de overheid en burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties verder brengt. Belangrijk daarbij is het vormgeven van overleg en samenwerking bij nationale opgaven in de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin we wonen, werken, reizen en recreëren.

Aanpak

Het OFL spreekt voor deze verkenning naar de meerwaarde van een dialooggroep over hernieuwbare elektriciteit van een aantal mensen met uiteenlopende perspectieven op hernieuwbare elektriciteit hoe zij aankijken tegen een dergelijke dialooggroep. Een deel van die gesprekken hebben we inmiddels gevoerd. Op 3 december verwachten we het laatste gesprek te voeren.

Op 14 december 2021 spreekt OFL-voorzitter Wobine Buijs met het opdrachtgevend beraad van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (OGB NPRES) (besloten overleg) waar partijen betrokken zijn zoals Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse gemeenten, over de inzichten die zij heeft opgedaan in de gesprekken.

Wobine Buijs komt naar aanleiding van deze verkenning met een advies over de inzichten uit de gesprekken en een reflectie op de meerwaarde van een dialooggroep. Naar verwachting zal zij in december het conceptrapport delen met de gesprekspartners.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.