Europees luchtbeleid

De Europese Commissie (EC) werkte aan de herziening van het Europese Luchtbeleid. Het doel was minder luchtverontreiniging en een betere luchtkwaliteit. In 2013 presenteerde de EC haar eerste voorstellen voor het nieuwe luchtbeleid. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) focuste daarbij op de Nederlandse implementatie van de herziening bij middelgrote en grote stookinstallaties.

Herziening Europees Luchtbeleid

Uit onderzoek van het European Environmental Agency (EEA) bleek dat een deel van de Europeanen is blootgesteld aan concentraties luchtverontreiniging boven de Europese grenswaarden en de advieswaarden van World Health Organisation (WHO). Daarom presenteerde de Europese Commissie in het najaar van 2013 haar nieuwe voorstellen voor de herziening van het Europese Luchtbeleid (Clean Air Programme for Europe). Een daaruit voortkomend resultaat was de Europese afspraak van december 2016 om de uitstoot van de belangrijkste vervuilende stoffen verder te beperken (nationale emissieplafonds).

> Bekijk het rapport van de European Environmental Agency
> Bekijk de recente activiteiten van de WHO
> Lees meer over luchtkwaliteit op de website van de Rijksoverheid

Emissie grote stookinstallaties (LCP's)

Met de herziening van het Europese Luchtbeleid wilde de Europese Commissie de milieuprestaties van grote energiecentrales verbeteren. Door te innoveren konden grote stookinstallaties (energiecentrales) bijdragen aan betere luchtkwaliteit. Op 17 augustus 2017 actualiseerde daarom de Europese milieueisen voor grote stookinstallaties. Dit was het resultaat van uitwisseling van informatie tussen overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties over de best beschikbare technieken om uitstoot en andere milieueffecten te beperken.

De Nederlandse milieuregelgeving voor grote stookinstallaties is aangepast om de regels in lijn te brengen met geactualiseerde Europese milieueisen. Nu gelden aangescherpte voorschriften voor de belangrijkste emissies naar lucht, zoals stof en stikstofoxiden. Daarnaast zijn nieuwe voorschriften opgenomen voor emissies naar lucht en water van andere stoffen. Ook zijn de regels voor monitoring van emissies aangepast.

Bij de implementatie van de nieuwe voorschriften betrok het ministerie van Infrastructuur en Milieu andere overheden en stakeholders. Zo was op 16 januari 2018 een OFL-bijeenkomst over de voorgenomen implementatie in Nederland.

> Bekijk het rapport grote stookinstallaties naar aanleiding van het overleg van januari 2018
> Lees meer over de consultatienotitie BBT-conclusies grote stookinstallaties

Op 15 april 2019 is de wijziging van het activiteitenbesluit vastgesteld. Hierin staan de nieuwe regels.

> Bekijk de publicatie in het Staatsblad (2019, nr17)

Emissie middelgrote stookinstallaties (MCPD's)

Op 25 november 2015 is de Europese Richtlijn voor emissies van middelgrote stookinstallaties gepubliceerd. Deze moest worden omgezet naar nationale regelgeving. Bij de implementatie van deze richtlijn betrok het ministerie van Infrastructuur en Milieu het bedrijfsleven en andere stakeholders en inventariseerde het ministerie of de implementatie mogelijke knelpunten zou opleveren. Op 27 oktober 2015 werd in een bijeenkomst toelichting gegeven op de richtlijn en op 22 december 2015 werden de belangrijkste punten bij invoering bediscussieerd.

> Bekijk de publicatie in het Staatsblad (2017, nr 330) over middelgrote stookinstallaties

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.