Raamovereenkomst Verpakkingen

Het Rijk, de gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven hebben in 2012 de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 (ROV) gesloten. Hierin staan afspraken over  verduurzaming, recycling en financiering van verpakkingen. Ook was de afspraak de ROV in 2017 tussentijds te evalueren. Als onderdeel van de evaluatie zijn in november 2016 en mei 2017 vier OFL-bijeenkomsten met een aantal stakeholders georganiseerd.

Doel van de evaluatie

Het doel van de evaluatie was om, op basis van ervaringen uit de eerste helft van de raamovereenkomstperiode, te kijken welke afspraken een nadere uitwerking of wijziging nodig hadden. Hierbij was het uitgangspunt de keten zowel materieel als financieel sluiten.

Aanpak van de evaluatie

Gezien de breedte van de raamovereenkomst en de hoeveelheid onderwerpen vroeg de evaluatie om een onafhankelijk feitenonderzoek en een transparant proces, waarbij stakeholders naar hun ervaringen met de ROV werden gevraagd. Daarmee kende de evaluatie drie onderdelen:

1. Onafhankelijk feitenonderzoek:

De staatssecretaris van IenM heeft op 5 oktober 2016 aan de Tweede Kamer toegezegd een onderzoek te starten naar de kosten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Dit onderzoek is in opdracht van IenM parallel aan de evaluatie uitgevoerd, zodat de resultaten bij de evaluatie betrokken konden worden.

2. Stakeholdersvisie op de Raamovereenkomst via OFL-bijeenkomsten:

Van november 2016 tot mei 2017 organiseerde het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) een viertal bijeenkomsten. In het kader van de evaluatie is hier met een groep stakeholders gesproken. Deze groep bestond, naast de Raamovereenkomstpartijen, uit de volgende partijen:

  • Vereniging Afvalbedrijven;
  • Stichting Materiaalorganisaties;
  • NRK Verpakkingen;
  • de NVRD;
  • Nedvang;
  • het KIDV;
  • VNO-NCW;
  • Stichting Natuur & Milieu;
  • Milieu Centraal;
  • het Lectoraat Circulair Plastics.

3. Mogelijk aanpassen van afspraken in de raamovereenkomst:

Het aanpassen van afspraken in de ROV was een zaak tussen ondertekenaars. Het was van belang dat de uitkomsten uit feitenonderzoeken en de inzichten van stakeholders uit OFL-bijeenkomsten zichtbaar werden meegenomen.

Rol van het OFL bij deze evaluatie

De rol van het OFL bij het gehele proces van de evaluatie was OFL-bijeenkomsten organiseren met een kleine groep genodigde stakeholders. Deze vonden plaats op 4 november 2016 en 2 december 2016, 10 februari en 19 mei 2017, alle van 12.00-17.00 uur in Utrecht.

Meer informatie

> Klik hier voor meer informatie over de Raamovereenkomst Verpakkingen

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit proces.

> Bekijk relevante documenten

> Bekijk opkomende bijeenkomsten

> Reageer op verslagen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.