Green Deal: Het Nieuwe Draaien

Op 26 mei 2016 bekrachtigden 28 partijen uit de bouw, infrastructuur en agricultuur de Green Deal 'Het Nieuwe Draaien'. Deze Green Deal richtte zich op brandstof besparen met mobiele werktuigen. Dit hield in dat deze partijen vier jaar lang werkten aan het terugbrengen van de gemiddelde uitstoot van CO2, NOx en fijnstof.

De Green Deal 'Het Nieuwe Draaien' ging over de volgende aspecten:

 • Een brandstof- en milieubesparende werkstijl, werkuitvoering en werkaanpak van mobiele werktuigen;
 • Inzet van energiezuinig en schoon grondverzetmaterieel;
 • Verduurzaming van het materieelpark;
 • Onderhoud van het materieel conform fabrieksspecificaties;
 • Toepassing van brandstoffen, waaronder biobrandstoffen en (semi-)elektrische aandrijflijnen, die leiden tot minder uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en tot klimaatwinst (verder: duurzame brandstoffen).

Doel

Het doel van deze Green Deal was de vermindering van de gemiddelde uitstoot van CO2 (reductie met 10% gedurende de looptijd van de Green Deal), NOx (reductie van 15%) en fijnstof door mobiele werktuigen in de bouw en landbouw. Partijen realiseerden dit via de volgende operationele doelen:

 • Verankeren van Het Nieuwe Draaien als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Training en educatie van Het Nieuwe Draaien onder eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen.
 • Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan in de praktijk.
 • Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen.
 • Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen.
 • Verbreden en versterken van communicatie over Het Nieuwe Draaien.

Rol OFL

Het OFL leverde bij deze Green Deal de onafhankelijke voorzitter van de stuurgroep, Pieter Jan Biesheuvel. De volgende partijen vertegenwoordigden de stuurgroep van Green Deal 'Het Nieuwe Draaien': BAM Infra Nederland B.V., BMWT, Gemeente Utrecht, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuur en Milieu, Rijkswaterstaat en TNO. Het secretariaat ondersteunde de voorzitter en de stuurgroep bij hun bijeenkomsten. In 2018 is de samenwerking geëvalueerd en bezien of het OFL de Green Deal blijft ondersteunen met voorzitter en secretariaat.

Meer informatie

> Klik hier voor meer informatie over de Green Deal Het Nieuwe Draaien

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor de stuurgroep en voorzitter. Wilt u meer informatie over deze OFL-activiteit? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. 

> Bekijk relevante documenten

> Bekijk de bijeenkomsten voor Het Nieuwe Draaien

> Bekijk en reageer op verslagen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.