Landelijk afvalbeheerplan 3

In het landelijk afvalbeheerplan staat het beleid voor afvalbeheer in Nederland. Elke vier jaar stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een nieuw plan op. Eind 2016 is het derde landelijk afvalbeheerplan opgesteld: LAP3. De ambitie was de omslag maken naar een circulaire manier van denken en werken. 

Werksessies LAP3

Het ministerie van IenM organiseerde in 2015 drie werksessies voor leden van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Op deze manier consulteerde het OFL maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven over de totstandkoming van LAP3. Tijdens de werksessies kwamen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe kunnen we in LAP3 meer toewerken naar een integraal materialen- of grondstoffenplan? 
  • Hoe gaan we in LAP3 om met producentenverantwoordelijkheid? 
  • Op welke manieren kan LAP3 innovaties in het afvalbeheer stimuleren? 

De ideeën en suggesties die leden tijdens de drie werksessies opperden, zijn vastgelegd in een gezamenlijk verslag en advies dat aan de staatssecretaris van het ministerie van IenM is gegeven. Dit advies is gebruikt bij verdere beleidsvorming. In 2016 (september-november) is het ontwerp-LAP3 formeel ter consultatie gelegd. In september 2017 is LAP3 definitief vastgesteld.

> Lees meer over het Landelijk Afvalbeheerplan 2

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL.

> Bekijk relevante documenten

> Bekijk de agenda en relevante bijeenkomsten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.