Spoorregelgeving

De huidige Spoorwegwet is in 2005 in werking getreden. Deze wet is in 2008 geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt de wet- en regelgeving op het gebied van spoor op diverse punten verder uitgewerkt of verbeterd.

Meedenken over het verbeteren van wet- en regelgeving

In het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) worden de leden regelmatig geconsulteerd over nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving op het gebied van spoor. De uitkomsten van recente consultaties zijn aangeboden aan de staatssecretaris en de betrokken directeur van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij kunnen deze adviezen gebruiken voor de verdere beleidsvorming.

Lopende internetconsultaties

Naast het OFL worden burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties ook op andere manieren geconsulteerd over nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving in Nederland. Bijvoorbeeld via de website www.internetconsultatie.nl (Let op: link opent in een nieuw venster). Deze consultaties zijn voor iedereen toegankelijk. U wordt direct naar een andere pagina doorgelinkt als u op het onderwerp klikt.

Afgeronde internetconsultaties

  • Ontwerpregeling bijzondere spoorwegen: november 2015

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"95118"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl