Autobanden

 

Rijden op de beste autobanden is veiliger, zuiniger en stiller. Daarom wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het percentage motorvoertuigen op de beste banden te verhogen. IenM werkt daarvoor samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Rijden op de beste banden

TNO en M+P Raadgevende Ingenieurs hebben in 2014 in opdracht van het ministerie van IenM uitgerekend wat het rijden op de best mogelijke autobanden oplevert. De totale gemonetariseerde baten aan verbeterde veiligheid, verminderd brandstofverbruik en minder geluidhinder bedroegen bijna 1 miljard euro per jaar.

De uitkomst van dit onderzoek heeft tot de campagne ‘Kies de Beste Band’ geleid. Het zogenoemde ‘Triple A onderzoek’ is in 2016 herhaald en gepresenteerd op de bijeenkomst op 28 september 2016.


Kies de Beste Band

Samen met een aantal andere partners is het ministerie van Infrastructuur en Milieu een publiekscampagne gestart die consumenten en retail moet helpen bij het kiezen van de best mogelijke autoband wanneer deze versleten is.

Bekijk de website van de campagne 'Kies de Beste Band' (let op: deze link opent in een nieuw venster)

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"94937"},"layout":{"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk en meld u aan voor relevante bijeenkomsten in de agenda

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl