Green Deal Het Nieuwe Draaien

Op 26 mei 2016 bekrachtigden 28 partijen uit de bouw, infrastructuur en agricultuur de Green Deal 'Het Nieuwe Draaien'. Deze Green Deal richt zich op het besparen van brandstof met mobiele werktuigen. Dat houdt in dat deze partijen de komende vier jaar werken aan het terugbrengen van de gemiddelde uitstoot van CO2, NOx en fijnstof.

De Green Deal Het Nieuwe Draaien gaat over de volgende aspecten:

 • Een brandstof- en milieubesparende werkstijl, werkuitvoering en werkaanpak van mobiele werktuigen;
 • Inzet van energiezuinig en schoon grondverzetmaterieel;
 • Verduurzaming van het materieelpark;
 • Onderhoud van het materieel conform fabrieksspecificaties en;
 • Toepassing van brandstoffen, waaronder bio-brandstoffen en (semi) elektrische aandrijflijnen, die leiden tot minder uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht en tot klimaatwinst (verder: duurzame brandstoffen).

Doel

Het doel van deze Green Deal is de vermindering van de gemiddelde uitstoot van CO2 (naar reductie met 10% gedurende de looptijd van deze Green Deal), NOx (naar een reductie van 15%) en fijnstof door mobiele werktuigen in de bouw en landbouw. Partijen willen dit realiseren via de volgende operationele doelen:

 • Verankeren van Het Nieuwe Draaien als vakmanschapsnorm in opleidingen van kennisorganisaties voor scholieren in het middelbaar beroepsonderwijs;
 • Training en educatie van Het Nieuwe Draaien onder de eindgebruikers, te weten de machinisten op mobiele werktuigen;
 • Verbeteren meet- en monitoringsinstrumentarium van brandstofgebruik en luchtverontreinigende emissies en toepassing daarvan in de praktijk;
 • Verduurzamen van het materieelpark en gebruik van duurzame brandstoffen;
 • Ontwikkelen van beleid en regelgeving gericht op verduurzaming van mobiele werktuigen;
 • Verbreden en versterken van communicatie over Het Nieuwe Draaien.

Rol OFL

Het OFL levert bij deze green deal de onafhankelijke voorzitter van de stuurgroep, Pieter Jan Biesheuvel. In de stuurgroep van de Green Deal Het Nieuwe Draaien zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: BAM Infra Nederland B.V.; BMWT; Gemeente Utrecht; Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Natuur & Milieu; Rijkswaterstaat; TNO.

Het secretariaat ondersteunt de voorzitter en de stuurgroep bij hun bijeenkomsten. In 2018 wordt de samenwerking geëvalueerd en bezien of het OFL deze green deal blijft ondersteunen met een voorzitter en een secretariaat.

Meer informatie

> Klik hier voor meer informatie over de Green Deal Het Nieuwe Draaien (let op: link opent in een nieuw venster)

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"141199"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor de stuurgroep en voorzitter. Wilt u meer informatie over deze OFL-activiteit? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. 

> Bekijk relevante documenten

> Bekijk de bijeenkomsten voor Het Nieuwe Draaien

> Bekijk en reageer op verslagen

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl