Landelijk afvalbeheerplan 3

In het Landelijk afvalbeheerplan staat het beleid voor afvalbeheer in Nederland. Elke 4 jaar stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een nieuw plan op. Eind 2016 is het derde Landelijk afvalbeheerplan opgesteld: LAP3. De ambitie was om hierin de omslag te maken naar een circulaire manier van denken en werken. 

Werksessies LAP3

Het ministerie van IenM organiseerde in 2015 3 werksessies voor leden van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Op deze manier consulteerde het maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven voor de totstandkoming van LAP3. Tijdens de werksessies kwamen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe kunnen we in LAP3 meer toewerken naar een integraal materialenplan of grondstoffenplan? 
  • Hoe gaan we in LAP3 om met producentenverantwoordelijkheid? 
  • Op welke manieren kan LAP3 innovaties in het afvalbeheer stimuleren? 

De ideeën en suggesties die de leden tijdens de 3 werksessies hebben geopperd, zijn vastgelegd in een gezamenlijk verslag en advies aan de staatssecretaris van het ministerie van IenM. Dit advies is gebruikt bij de verdere beleidsvorming. In 2016 (september-november) is het ontwerp-LAP3 formeel ter consultatie gelegd. Momenteel worden de reacties verwerkt; de planning is om LAP3 in september 2017 definitief vast te stellen. Dan komt ook de nieuwe website beschikbaar; voor meer informatie over het concept-LAP3 kunt u terecht op de website van het huidige LAP2.

> Lees meer over het Landelijk Afvalbeheerplan 2 (link opent in een nieuw venster)

Geplande bijeenkomsten

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"146512"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL.

> Bekijk relevante documenten

> Bekijk de agenda en relevante bijeenkomsten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl