Toekomstbeeld OV 2040

Het ministerie is samen met de provincies, Prorail, de NS en andere vervoerders (Arriva, Connexxion) een programma gestart om na te denken over het openbaar vervoer in 2040. De Raad van Kinderen van basisschool Nutsschool Zorgvliet adviseert het programmateam Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040. Als ministerie vinden we het erg belangrijk dat jongeren meedenken. Op 15 december is het Toekomstbeeld OV 2040 door de staatssecretaris overhandigd aan de Tweede Kamer.

Raad van kinderen

De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation. Deze stichting biedt de stem van kinderen (leeftijd 11 en 12 jaar) een platform door ze te verbinden met besluitvormers. Kinderen leren meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen. Dat is de opgave. De Raad van Kinderen onderzoekt strategische dilemma’s van bedrijven en organisaties. Zij geven ideeën over mogelijke oplossingen.

> Bekijk de website van de Missing Chapter Foundation

Dilemma

De kinderen zijn aan de slag gegaan met het dilemma ‘Hoe wonen, werken, leven en verplaatsen we ons in Nederland in het jaar 2040 en wat voor openbaar vervoer hebben we daarvoor nodig?’ In vijf groepen waren de kinderen aan de slag gegaan met vijf stellingen over de toekomst van wonen, werken en leven:

  • Hoe wonen, werken en leven mensen in 2040 onder de grond?
  • Hoe wonen, werken en leven mensen in 2040 onder water?
  • Verhouding thuis werken en op locatie
  • Hoe gaat het als het gehele OV onder 1 bedrijf valt?
  • Wat zijn verbeteringen voor 2040 in het Openbaar Vervoer?

Advies

Drie maanden lang hebben de kinderen van groep 7 van Nutsschool Zorgvliet in Den Haag onderzoek gedaan. Op dinsdag 13 december presenteerden zij, onder leiding van Laurentien van Oranje, hun aanbevelingen aan Sharon Dijksma. Een aantal adviezen op een rij:

  • Een bioscoop onder de grond bouwen. ‘Alles wat geen licht nodig heeft, kan onder de grond. Dat geeft dan boven meer plek’.
  • Reizen in de toekomst kan in 2040 prima via hoge snelheidsbuizen. Reizen van A naar B moet een aantrekkelijke beleving worden voor reizigers.
  • ‘We blinderen de ramen, zodat je niet wéér naar dat saaie weiland hoeft te kijken.
  • Steeds meer thuis werken luidt de toon. Dat scheelt dan weer kantoren en leidt tot minder files.

> Bekijk hier het advies

Vervolg 

De algemeen secretaris van het OFL Erik Pool en de directeur van de Missing Chapter Foundation Laurentien van Oranje hebben de ambitie uitgesproken om met elkaar te verkennen of er mogelijkheden zijn om jongeren een plek in het OFL te geven.

Andere organisaties die een Raad van Kinderen hebben en gerelateerd zijn aan ontwikkelingen in het OV zijn: NS, HTM, Connexxion, ANWB, Pon. Raakvlakken zijn er met bedrijven en organisaties als PostNL en RWS. En aangezien volwassenen het soms moeilijk vinden om elkaar te vinden, en kinderen dat als vanzelfsprekend zien, willen we bezien hoe we vanuit de Raad van Kinderen en het OFL thema’s kunnen bundelen en organisaties bij elkaar kunnen brengen.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl