Windenergie op Zee

In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de energie duurzaam moet worden opgewekt. Daarvoor zijn alle verschillende duurzame energiebronnen nodig. Ook windenergie op zee levert een bijdrage aan deze doelstelling.

Meedenken over windenergie

In het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) denken de leden mee over windenergie op zee. De uitkomsten van een overleg worden in een advies aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) en van Economische Zaken (EZ). Zij kunnen dit advies gebruiken voor de verdere beleidsvorming.

Tijdens het laatste overleg op 19 mei 2015 over windenergie op zee gaven de leden een reactie op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) aanvulling gebied ‘Hollandse Kust’ en het ‘Concept-ontwerpkavelbesluit Borssele II’.

Daarvoor zijn de leden van het OFL driemaal eerder benaderd om samen met de ministeries van IenM en EZ over windenergie op zee te spreken. Onderwerpen van gesprek waren toen:

  • het wetsvoorstel windenergie op zee
  • windenergie op zee binnen en buiten de 12-mijlszone
  • windenergie op zee en duurzame energieontwikkeling in algemene zin

Rijksstructuurvisie windenergie op zee

De Rijksstructuurvisie windenergie op zee is op 9 oktober 2014 vastgesteld. Deze Rijksstructuurvisie geeft aan waar voor de ‘Hollandse kust’ en ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ de ontwikkeling van grootschalige windenergie op zee mogelijk is. Nu wordt er gewerkt aan een aanvulling voor de Hollandse kust. De ministers van IenM en EZ hebben het voornemen een strook toe te voegen aan 2 eerder aangewezen windenergiegebieden op ruim 22 km uit de kust (12 Nautische Mijl). Door toevoeging van de strook komen de windmolens op minimaal 18,5 km uit de kust (10 Nautische Mijl).

> Lees meer over Windenergie op zee op het Platform Participatie (let op: deze link opent in een nieuw venster)

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"106865"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk relevante documenten
> Bekijk de agenda en relevante bijeenkomsten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl