Deltaprogramma

 

Het doel van het Deltaprogramma is ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden. Daarbij spelen veel aspecten een rol. Zowel op het gebied van klimaat, leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie.

Advies over het Deltaprogramma

Centraal in het Deltaprogramma staat een aantal belangrijke beslissingen voor de toekomst van onze delta, de zogenaamde deltabeslissingen. In het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) geven de leden hierover advies. Nu de deltabeslissingen zijn vastgesteld geven de leden advies over de jaarlijkse voorbereiding, implementatie, uitvoering en het onderhoud van het Deltaprogramma. Deze adviezen worden aangeboden aan de deltacommissaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Deltabeslissingen en deltacommissaris

Aan het hoofd van het Deltaprogramma staat deltacommissaris Wim Kuijken. Hij zorgt samen met 10 programmamanagers dat het Deltaprogramma tot stand komt en wordt uitgevoerd. Dat doet hij op basis van de deltabeslissingen. Dit zijn hoofdkeuzes voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. De deltabeslissingen geven richting aan de maatregelen die Nederland hiervoor inzet, op korte en op lange termijn.

De 5 deltabeslissingen zijn:

  • Waterveiligheid
  • Zoetwaterstrategie
  • Ruimtelijke adaptatie
  • IJsselmeergebied
  • Rijn-Maasdelta

Lees meer over het Deltaprogramma op www.deltacommissaris.nl (link opent in nieuw venster)


Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

> Bekijk de agenda
> Bekijk relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl