{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"217317"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Benoemde leden

Het OFL kent wettelijk benoemde leden, die op basis van de Wet overleg Fysieke Leefomgeving door de minister zijn benoemd als lid van het overlegorgaan. Het gaat om circa 50 organisaties, veelal belangenbehartigers en koepelorganisaties en grote bedrijven op het gebied van verkeer, vervoer, natuur en water.

Deze organisaties hebben het recht om gezamenlijk onderwerpen te agenderen bij het OFL. Omdat het OFL haar programmering zowel door samenleving als rijksoverheid laat bepalen, organiseert het OFL jaarlijks een bijeenkomst voor benoemde leden om te horen wat er leeft.

Organisaties

Hieronder vindt u een lijst met de organisaties die benoemd lid zijn.

BOVAG

Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS)

Cascade

Evofenedex

FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek

Fietsersbond

HISWA-Recron

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV)

Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC)

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland)

Milieudefensie

Natuurmonumenten

Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Produktie Associatie (NOGEPA)

Nederlandse Vissersbond

Reizigersvereniging Rover

Sportvisserij Nederland

Stichting De Noordzee

Stichting Natuur & Milieu

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Verbond van Verzekeraars

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Vereniging van Landeigenaren in Nederland (VELIN)

Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN)

Vereniging van Waterbouwers

Vereniging voor Energie, Milieu en water (VEMW)

Vereniging voor Industriële Bouwstoffen (VIB)

Vereniging VNO-NCW MKB-Nederland

Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN-NL)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.