Benoemde leden

Het OFL kent wettelijk benoemde leden, die in de Wet overleg infrastructuur en milieu door de minister zijn benoemd als lid van het overlegorgaan. Het gaat om circa 50 organisaties, veelal belangenbehartigers en koepelorganisaties en grote bedrijven op het gebied van verkeer, vervoer, natuur en water.

Deze organisaties hebben het recht om gezamenlijk onderwerpen te agenderen bij het OFL. Omdat het OFL haar programmering zowel door samenleving als rijksoverheid laat bepalen, organiseert het OFL jaarlijks een bijeenkomst voor benoemde leden om te horen wat er leeft.

Organisaties

Hieronder vindt u een lijst met de organisaties die benoemd lid zijn. Bekijk de contactpersonen benoemde leden voor de contactpersonen- en gegevens.

Organisatie

ABVAKABO FNV

Air Cargo Netherlands

ANWB

BOVAG

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)

CNV Bedrijvenbond

Consumentenbond

EVO fenedex

Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI)

FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek

Fietsersbond

FNV Bondgenoten

HISWA

Interprovinciaal Overleg (IPO)

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM)

Koninklijke Nederlands Watersportverbond (KNWV)

Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC)

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

Koninklijke Nederlandse Schippersvereniging BLN-“Schuttevaer”

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

LTO-Nederland

Milieudefensie

MKB-Nederland – VNO-NCW

Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Produktie Associatie (NOGEPA)

Nederlandse Spoorwegen (NS)

Nederlandse Vereniging van Luchthavens

RAI Vereniging

ROVER, Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer

Schiphol Group

Stichting De Noordzee

Stichting Natuur en Milieu

Stichting VERN

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Veilig Verkeer Nederland

Verbond van Verzekeraars

Vereniging Natuurmonumenten

Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN)

Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland (KvK)

Vereniging van Nederlandse Autolease Maatschappijen (VNA)

Vereniging van Waterbouwers

Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie settings