Terugblik: Studio P-uitzending: Polderen in tijden van polarisatie?

12-10-2020

Onze voorzitters: Jacques Wallage, Job Cohen en Pieter Jan Biesheuvel nemen afscheid van het OFL.

Polderen in tijden van polarisatie?

Partijen staan steeds vaker tegenover elkaar, met hoogoplopende emoties. Vragen die aan de orde komen in de uitzending zijn: Hoe blijf je in gesprek? Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat partijen constructief naar elkaar blijven luisteren? Hoe maken we zichtbaar wat de stille meerderheid vindt? Kunnen commissies een rol spelen bij polarisatie?   

Jacques, Job en Pieter Jan gingen hierover in gesprek met onder andere: Daan Rovers, denker des vaderlands en Floris van Hest, directeur Stichting de Noordzee. Tijdens de uitzending kunt u reageren via de chat en uw vragen stellen.

Gasten

In de uitzending gingen de oud-voorzitters het gesprek aan met een aantal gasten. De huidige voorzitters Marleen Stikker en Wobine Buijs gaven aan het eind van de uitzending een reflectie op deze gesprekken en een vooruitblik op de ontwikkeling van het OFL.

De gasten van de uitzending waren:

  • Floris van Hest, directeur Stichting de Noordzee, over 'De veranderende verhouding tussen stakeholders'.
  • Daan Roovers, denker des vaderlands, over 'Hoe kun je burgers betrekken bij het maken en uitvoeren van Rijksbeleid?'.
  • Geert Verstegen, een bewoner en ervaringsdeskundige met geuroverlast, over 'Consultaties en commissies'.
  • Frank Groothuijse, commissielid van de Commissie Geurhinder, over 'Consultaties en commissies'.
Uitzending gemist? Op deze pagina kunt u de uitzending terugkijken.

Afbeeldingen

Twitter

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen