Voorzitters

Het OFL beschikt over onafhankelijke, deskundige voorzitters. Zij hebben geen belang bij een bepaalde uitkomst en waarborgen een neutraal voorzitterschap. Daarnaast brengen zij veel bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen met zich mee. Dit helpt het OFL een stap in de richting van de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Wobine Buijs-Glaudemans

Wobine Buijs-Glaudemans (1960) heeft haar doctoraal Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit behaald na een kandidaatsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Van 2003 tot 2007 was zij Statenlid bij de provincie Noord-Brabant, waar ze van 2007 tot 2011 werkte als directielid Economie en Mobiliteit. Sinds 2011 is ze burgemeester van de gemeente Oss. Ook heeft Wobine het ondernemerscentrum opgericht.

Haar interesse gaat voornamelijk uit naar een integraal duurzame benadering van de fysieke leefomgeving in overeenstemming met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Wobine levert graag een bijdrage aan de dialoog die het OFL organiseert tussen departementen en met inwoners. Wobine vindt dat samen met inwoners grote beslissingen moeten worden genomen voor de nieuwe opgaven op het gebied van duurzaamheid die de openbare ruimte beïnvloeden.

 

 

 

Marleen Stikker

Marleen Stikker (1962) studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is één van de oprichters van De Digitale Stad en startte in 1994 de sociale onderneming Waag. Sinds 2018 is zij voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Marleen is geïnteresseerd in de toekomst van publieke waarden en commons (gedeelde goederen) van de leefomgeving in tijden van technologisering

 

 

 

Johan van de Gronden

Johan van de Gronden (1963) studeerde filosofie in Leiden. Hij begon zijn loopbaan in internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Zo woonde en werkte hij in Suriname, Zuid-Afrika en Denemarken. In 2006 werd Johan benoemd tot Algemeen Directeur van het Wereld Natuur Fonds, een functie die hij tien jaar vervulde. Sinds 2018 is hij Directievoorzitter van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

Johan is de ‘civil society’ zeer toegedaan. Als voorzitter van het OFL hoopt hij in een open en creatieve atmosfeer samen met anderen een steentje bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. Als essayist schrijft Johan regelmatig over natuur en landschap.

 

 

 

Johan Remkes

Johan Remkes (1951) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de politiek en het openbaar bestuur vervulde hij een groot aantal functies. Zo was hij onder andere voorzitter van de staatscommissie Parlementair Stelsel en het adviescollege Stikstof.

“In onze samenleving is heel veel kennis aanwezig.” Johan is dan ook van mening dat een zorgvuldig dialoog met de samenleving de kwaliteit van beleid en uitvoering aanzienlijk kan verbeteren.

 

 

 

Jeroen de Haas

Jeroen de Haas (1959) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 2000 tot 2007 was hij Lid van Bestuur bij ENECO, voordat hij van 2007 tot 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur werd. Tegenwoordig is Jeroen commissaris bij ondernemingen in de haven, infrastructuur en energie. Daarnaast is hij adviseur en ondernemer in het veld van duurzame energie-ondernemingen en infrastructuur in Nederland en daarbuiten.

Jeroen heeft de overtuiging dat draagvlak en participatie vanuit de fysieke leefomgeving een steeds belangrijkere voorwaarde zijn voor een succesvolle realisatie van grote, maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, beheersing mobiliteit en sociaal maatschappelijke stabiliteit.

“Grote maatschappelijke vraagstukken, zoals verduurzaming van ons energiesysteem, vermijden van stikstofuitstoot, groeiende behoefte aan natuur en ontspanning dichtbij en mobiliteit, vragen steeds om ingrijpende maatregelen in onze leefomgeving. Mensen in de straat, de wijk, het dorp of de stad willen in de vroegste fase betrokken zijn bij wat er gebeurt en verandert. Bedrijven en overheden moeten een hele nieuwe professionaliteit ontwikkelen om zich tot deze wensen te verhouden. In vele rollen, bijvoorbeeld als CEO van ENECO, heb ik ervaren dat je met professionaliteit op het gebied van participatie steeds meer van je missie of beleidsvoornemens bereikt. Als voorzitter OFL wil ik hier graag een steentje bijdragen”

 

 

 

Pieter Jan Biesheuvel

Pieter Jan Biesheuvel (1949) studeerde Rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en was van 1986 tot 2002 lid van de Tweede Kamer. Sinds 2004 is hij voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Pieter Jan interesseert zich met name in de onderwerpen luchtvaart, landbouw, verkeer en waterstaat. Hij vindt dat het OFL een bijdrage levert aan de kwaliteit van het beleid. Volgens hem gaat het namelijk niet alleen om het toetsen van beleidsvoornemens op draagvlak en uitvoerbaarheid, maar ook om het geven van inhoud aan de dialoog en samenwerking tussen overheid en samenleving.

 

 

 

Job Cohen

Job Cohen (1947) studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Van 2001 tot 2010 was hij burgemeester van Amsterdam en vervolgens was hij tot 2012 lid van de Tweede Kamer. Sinds 2016 is hij voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Job houdt zich graag bezig met onderwerpen gericht op het maatschappelijk draagvlak en de burgerparticipatie bij het beleid over de fysieke leefomgeving.

 

 

 

Jacques Wallage

Jacques Wallage (1946) studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen en daarna werd hij één van de informateurs tijdens de kabinetsformatie. Van 2009 tot 2017 was hij voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Sinds 2016 is Jacques voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving.

 

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen