Voorzitters

Het OFL beschikt over onafhankelijke, deskundige voorzitters. Zij hebben geen belang bij een bepaalde uitkomst en waarborgen een neutraal voorzitterschap. Daarnaast brengen zij veel bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen met zich mee. Dit helpt het OFL een stap in de richting van de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.

Wobine Buijs-Glaudemans

Wobine Buijs-Glaudemans (1960) heeft haar doctoraal Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit behaald na een kandidaatsgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Van 2003 tot 2007 was zij Statenlid bij de provincie Noord-Brabant, waar ze van 2007 tot 2011 werkte als directielid Economie en Mobiliteit. Sinds 2011 is ze burgemeester van de gemeente Oss. Ook heeft Wobine het ondernemerscentrum opgericht.

Haar interesse gaat voornamelijk uit naar een integraal duurzame benadering van de fysieke leefomgeving in overeenstemming met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Wobine levert graag een bijdrage aan de dialoog die het OFL organiseert tussen departementen en met inwoners. Wobine vindt dat samen met inwoners grote beslissingen moeten worden genomen voor de nieuwe opgaven op het gebied van duurzaamheid die de openbare ruimte beïnvloeden.

 

Wobine Buijs-Glaudemans

 

 

Marleen Stikker

Marleen Stikker (1962) studeerde Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is één van de oprichters van De Digitale Stad en startte in 1994 de sociale onderneming Waag. Sinds 2018 is zij voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Marleen is geïnteresseerd in de toekomst van publieke waarden en commons (gedeelde goederen) van de leefomgeving in tijden van technologisering

 

Marleen Stikker

 

 

Johan van de Gronden

Johan van de Gronden (1963) studeerde filosofie in Leiden. Hij begon zijn loopbaan in internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Zo woonde en werkte hij in Suriname, Zuid-Afrika en Denemarken. In 2006 werd Johan benoemd tot Algemeen Directeur van het Wereld Natuur Fonds, een functie die hij tien jaar vervulde. Sinds 2018 is hij Directievoorzitter van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.

Johan is de ‘civil society’ zeer toegedaan. Als voorzitter van het OFL hoopt hij in een open en creatieve atmosfeer samen met anderen een steentje bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. Als essayist schrijft Johan regelmatig over natuur en landschap.

 

Johan van de Gronden

 

 

Johan Remkes

Johan Remkes (1951) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de politiek en het openbaar bestuur vervulde hij een groot aantal functies. Zo was hij onder andere voorzitter van de staatscommissie Parlementair Stelsel en het adviescollege Stikstof.

“In onze samenleving is heel veel kennis aanwezig.” Johan is dan ook van mening dat een zorgvuldig dialoog met de samenleving de kwaliteit van beleid en uitvoering aanzienlijk kan verbeteren.

 

Johan Remkes

 

 

Jeroen de Haas

Jeroen de Haas (1959) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 2000 tot 2007 was hij Lid van Bestuur bij ENECO, voordat hij van 2007 tot 2018 voorzitter van de Raad van Bestuur werd. Tegenwoordig is Jeroen commissaris bij ondernemingen in de haven, infrastructuur en energie. Daarnaast is hij adviseur en ondernemer in het veld van duurzame energie-ondernemingen en infrastructuur in Nederland en daarbuiten.

Jeroen heeft de overtuiging dat draagvlak en participatie vanuit de fysieke leefomgeving een steeds belangrijkere voorwaarde zijn voor een succesvolle realisatie van grote, maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, beheersing mobiliteit en sociaal maatschappelijke stabiliteit.

“Grote maatschappelijke vraagstukken, zoals verduurzaming van ons energiesysteem, vermijden van stikstofuitstoot, groeiende behoefte aan natuur en ontspanning dichtbij en mobiliteit, vragen steeds om ingrijpende maatregelen in onze leefomgeving. Mensen in de straat, de wijk, het dorp of de stad willen in de vroegste fase betrokken zijn bij wat er gebeurt en verandert. Bedrijven en overheden moeten een hele nieuwe professionaliteit ontwikkelen om zich tot deze wensen te verhouden. In vele rollen, bijvoorbeeld als CEO van ENECO, heb ik ervaren dat je met professionaliteit op het gebied van participatie steeds meer van je missie of beleidsvoornemens bereikt. Als voorzitter OFL wil ik hier graag een steentje bijdragen”

 

Jeroen de Haas

 

 

Sybilla Dekker

Sybilla Dekker is van haar vak organisatie- en bestuurskundige en vervult verschillende toezichthoudende en bestuurlijke functies. Sybilla was Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in de kabinetten Balkende II en III. Daaraan voorafgaand vervulde zij diverse directiefuncties bij de overheid en werkgeversorganisaties, en bekleedde diverse commissariaten o.a. bij Heineken Nederland, Rabobank Nederland , LUMC en NS. Na haar ministerschap was zij voorzitter van Talent naar de Top en commissaris bij onder meer BNG Bank en Royal Haskoning DHV, voorzitter Raad van Toezicht Kadaster Nederland, voorzitter Nationaal Openbaar Vervoer Beraad, voorzitter Goede Doelen Platform, lid (namens Nederland) van de Colleges Financieel Toezicht Curacao en St-Maarten/BES eilanden en Aruba en Gezaghebbende Derde in het traject Zuidasdok.

Momenteel is Sybilla Dekker o.a. Voorzitter Tafel van Borging Maasvlakte II, Toezichthouder Kadaster Bonaire namens de Minister IenW en Voorzitter Adviescommissie Geschilbeslechting Woningwet (BZK).

Per Juni 2018 is Sybilla Dekker benoemd tot Minister van Staat.

Sybilla Dekker

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.