Klankbordgroep

Het OFL heeft een klankbordgroep die de voorzitters bijstaat in hun adviezen. Zo denken zij mee over ontwikkelingen op het gebied van participatie, de rol van de overheid bij deze ontwikkelingen en de toegevoegde waarde die het OFL hierin kan spelen. De klankbordgroep is divers en breed samengesteld naar onder andere kennis, ervaring, invalshoeken en leeftijd. Hierdoor kunnen zij onafhankelijke en kritische feedback geven die de voorzitters scherp houdt op mogelijk blinde vlekken ten aanzien van de missie, koers en strategie van het OFL.

Leden van de klankbordgroep

De leden van de klankbordgroep zijn op persoonlijke titel benoemd voor de duur van twee jaar. De samenstelling van de klankbordgroep is als volgt:

  • Alexander Rinnooy Kan: emeritus-hoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de UvA en voormalig lid van de Eerste Kamer;
  • Astrid Benders: adviseur/procesmanager bij Adviesbureau Overmorgen;
  • Floris van Hest: directeur Stichting de Noordzee;
  • Heinrich Winter: hoogleraar Bestuurskunde aan de RUG;
  • Ivonne Jansen-Dings: strategisch adviseur Technologie en Samenleving bij de provincie Zuid-Holland;
  • Ruurd Priester: sociaal ondernemer (Climate Cleanup, Gebiedonline, Groundforce.Studio) en Research Fellow bij de Hogeschool van Amsterdam;
  • Sander van Wijk: directeur Sector Advisory, ABN-AMRO Corporate Banking;
  • Sjors de Vries: oprichter en directeur bij RUIMTEVOLK.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen