Werkprogramma

De voorzitters van het OFL hanteren een aantal criteria om te bepalen of de onafhankelijke inzet van het OFL meerwaarde heeft voor de projecten in het werkprogramma. De meerwaarde van een project neemt toe wanneer het project om een integrale opgave draait, zich richt op verschillende schaalniveaus, de maatschappelijke belangen en meningen sterk uiteenlopen en er belangrijke of lastige keuzes gemaakt moeten worden. In dergelijke situaties ontwerpt het OFL dan een tijdelijke interventie om de rijksoverheid en samenleving gezamenlijk aan een vraagstuk te laten werken.

Klik hier om het werkprogramma 2020-2021 te openen (link opent in een PDF).

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen