Rapport De stem van het water januari 2021

Rapport De stem van het water januari 2021
08-01-2021

Deze pagina bevat adviesrapporten en andere officiele publicaties van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Perspectieven uit een brede consultatie over geborgde zetels in waterschapsbesturen.

Afbeeldingen

Twitter

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen