Expeditie koplopers in duurzaamheid

Het ministerie van IenM wil het toonbeeld van een duurzame organisatie zijn. Om dit te bereiken ontplooit het ministerie al enkele jaren talloze, duurzame initiatieven. Het ministerie van IenM wil graag van andere organisaties leren, ideeën ophalen in de buitenwereld en daarom organiseerde het OFL samen met MVO Nederland een expeditie langs koplopers op het gebied van duurzaamheid. 

Expeditie en battle

In april en mei organiseerde het OFL samen met MVO Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu een expeditie langs koplopers op het gebied van duurzaamheid. Naast de expeditie organiseerde het OFL ook een battle op het online platform Battle Of Concepts. Young professionals werden uitgedaagd met de volgende vraag: Hoe wordt het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) koploper duurzaamheid? Deadline voor het inleveren van ideeën was 7 mei 23:59 uur.

OFL-rapport door Jacaques Wallage overhandigd

Op 8 juni heeft voorzitter Jacques Wallage een OFL-rapport over het programma Duurzaam IenM overhandigd aan secretaris generaal Lidewijde Ongering. De secretaris generaal sprak haar waardering uit voor dit advies: “Dit is een mooi voorbeeld van de manier waarop  het OFL een krachtige bijdrage levert aan de versterking van de beleidsontwikkeling van ons ministerie”.   

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl