Wintercolleges over governance

De winter is al weer even geleden, en alles staat in bloei. Toch nemen we jullie mee naar afgelopen winter, toen de wintercolleges plaatsvonden. In een statige zaal, onder het genot van goed eten en beter gezelschap, werden er lessen gegeven en ontvangen.

Wintercolleges

In het najaar 2015 kwam de wens vanuit de OFL-leden om ook informele OFL-bijeenkomsten te organiseren. Zo konden OFL leden elkaar ontmoeten in een meer ontspannen omgeving. Na de Masterclasses in de zomer van 2016, vormden drie winteravonden in 2017 het decor voor een serie wintercolleges.  Meer dan slechts de gezelligheid en het netwerken, was juist het (zelf) leren wat aan bod kwam. Hiervoor zorgden niet alleen de sprekers; ook de tafelgesprekken droegen bij aan een goede, leerzame omgeving.

Tijdens de drie wintercolleges, steeds met wisselende sprekers, werden de verschillende aspecten van ‘de governance in transitie’ besproken. Hoe ziet de governance in tijden van transitie er uit? Welke verandering ondergaat de governance in een transitie? Mogelijke antwoorden op deze vragen werden vanuit een onder meer de politiek-bestuurlijke-strategische kant, de wetenschappelijke kant, de bedrijfsmatige kant en de praktische-operationele kant belicht.   

Het OFL heeft met vijf transitiegroepen adviezen opgesteld voor het nieuwe kabinet betreffende de 5 grote transities zoals door de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) herkend: Circulaire economie, verduurzaming vastgoed in de stad, energietransitie, versterking stedelijk gebied en verduurzaming landbouw.  

De aanbevelingen

De discussie tijdens de wintercolleges hebben daar nog een aantal generieke aanbevelingen aan weten toe te voegen:

  • Stuur de transitie óók van bovenaf

Er is behoefte aan een overheidsvisie op maatschappelijke problemen, waarmee een richting kan worden gegeven. Transities kunnen niet ontstaan als een simpele optelsom van initiatieven van onderop. Dit moet echter niet leiden tot blauwdrukken: er moet ruimte worden geboden, zeker op lokaal niveau.

  • Leer, en leer door doen!

Vanwege de vele variabelen die bepalen hoe een goed participatieproces eruit ziet, is het vinden van een juiste governance een proces van ‘learning by doing’.

  • Blijven nadenken over de overheidsrol

In een transitie veranderen de verhoudingen tussen de overheid en de samenleving continue.  Die moet steeds opnieuw en steeds sneller worden bepaald. Dit vraagt om een adaptieve(re) overheid.

Wilt u meer weten over de terugblik van de wintercolleges 2017? Hier vindt u de uitgebreide samenvatting van de Wintercolleges.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl