Houtrook &Gezondheid

Het gebruik van openhaarden, inzethaarden, kachels, vuurkorven en barbecues neemt de laatste jaren toe. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen, voor de sfeer of voor recreatief gebruik. Ongeveer 10% van de Nederlandse huishoudens bezit bijvoorbeeld een houtkachel of openhaard. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van geurhinder, gezondheidsschade en roetneerslag.

Platform Houtrook en Gezondheid

Om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren te voorkomen en/of te verminderen, is mede op initiatief van de Rijksoverheid het Platform Houtrook en Gezondheid ingesteld.

Het Platform Houtrook en Gezondheid is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging van partijen uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid. Het platform heeft diverse oplossingsrichtingen in beeld gebracht om overlast of gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen (fase 1).

Voor meer informatie zie www.platformhoutrook.nl (let op, opent in een nieuw venster)

OFL en pakket met oplossingsrichtingen

Onafhankelijk voorzitter Job Cohen heeft de leden van het platform begeleid bij fase 2. Hierin zijn de mogelijke oplossingen die door in kaart waren gebracht afgewogen. Het streven was om samen tot een gedragen pakket aan maatregelen te komen. Gezamenlijk is in een brief opgesteld en begin 2018 onder andere naar de staatssecretaris gestuurd. Lees de brief op de website van de rijksoverheid.

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan het Platform Houtrook en Gezondheid. Wilt u meer informatie over deze OFL-activiteit? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL.

> Bekijk relevante documenten

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl