Innovatielab Voor de oogst van morgen

We investeren in Nederland jaarlijks miljarden in het huidige landbouw- en voedselsysteem, en toch gaat het achteruit met de biodiversiteit, bodemkwaliteit, het aantal boeren en de vitaliteit van voedsel, water en landschap. Zonder verandering in het landbouw- en voedselsysteem zal deze achteruitgang zich voortzetten. Hoe kunnen we het systeem verduurzamen en de oogst van morgen veilig stellen? En hoe zorgen we ervoor dat:

 • boeren een rendabel bedrijf krijgen of houden;
 • consumenten minder voedsel verspillen;
 • de biodiversiteit toeneemt en de productie van voedsel minder CO2 uitstoot;
 • Nederland een aantrekkelijk land blijft om in te wonen, met voldoende ruimte voor rust en recreatie?

Innovatielab Voor de oogst van morgen

Een gezond landbouw- en voedselsysteem

In november 2018 zijn we met het innovatielab 'Voor de oogst van morgen' gestart met vernieuwende initiatieven die het huidige landbouw- en voedselsysteem kunnen veranderen. Gedurende 1,5 jaar werken we aan initiatieven die bijdragen aan een gezond landbouw- en voedselsysteem. Dit kunnen zowel bestaande, als nieuw te ontwikkelen initiatieven zijn. We doen dit niet alleen, maar samen met andere, relevante partijen. Want beloftevolle, duurzame initiatieven vragen om bundeling van kennis en middelen en zicht op het ‘totaalplaatje’.

Het programma vindt zowel online als op locatie plaats en bestaat uit 3 fases:

 • Fase 1: Ontwikkelen innovatief vermogen;
 • Fase 2: Bouwen van prototypen;
 • Fase 3: Oogsten resultaten en inzichten & formuleren vervolgstappen.

We betrekken alle relevante sectoren bij het innovatielab: landbouw, onderwijs, financiën, gezondheidszorg, energie, et cetera. Zo zorgen we dat genoeg kennis, kapitaal en kunde aanwezig is in het lab. Ook maakt dit een integrale aanpak door sectoren heen mogelijk. 

Op 19 november vond de kick-off van het innovatielab plaats, in dit nieuwsbericht leest u hier meer over.

Voor wie is het innovatielab interessant?

Het innovatielab is relevant voor alle spelers uit het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem (bijvoorbeeld boeren, wetenschappers en mensen die werken aan landschapsherstel, natuurontwikkeling en water- of luchtkwaliteit) die:

 • in de praktijk ervaren dat verandering nodig is;
 • al werken aan een duurzame toekomst;
 • graag samen met anderen als veranderaar aan de slag gaan;
 • hun nek durven uit te steken en verantwoordelijkheid durven te nemen;
 • er van overtuigd zijn dat we alleen tot een duurzame toekomst komen als we daar met een open houding, interesse in anderen, lef en doorzettingsvermogen aan willen samenwerken.

Wat levert het op?

Als deelnemer aan het innovatielab werkt u aan uw (persoonlijk) leiderschap en samenwerkingsvaardigheden. U ontwikkelt het vermogen een verandering te realiseren in organisaties. U leert ook om met verschillende stakeholders op een goede manier het gesprek aan te gaan en vanuit een breder perspectief te kijken naar uitdagingen. Tot slot krijgt u inzicht in de complexiteit van het landbouw- en voedselsysteem en bouwt u een netwerk op van partners met specialistische kennis en doorzettingsmacht.

Samenwerkingspartners

Het innovatielab Voor de oogst van morgen is een samenwerking tussen het OFL, Commonland en Presencing Institute. Bekijk voor meer informatie de website van het innovatielab.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl