Aardgasvrije wijken

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, heeft het Kabinet Rutte III zich onder meer ten doel gesteld om voor 2050 alle 6 miljoen woningen (bestaande bebouwing) te verduurzamen. Eén van de manieren waarop de overheid dit wil bereiken, is om vanaf 2021, 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken. Het OFL is door het Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gevraagd te onderzoeken hoe de overheid bewoners het best kan betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

Onderzoek OFL naar sociaal-maatschappelijke factoren en samenwerkingsvormen

Wat maakt dat mensen wel of niet overstappen op aardgasvrij wonen? Het OFL kijkt in het onderzoek specifiek naar sociaal-maatschappelijke factoren en naar de samenwerking (participatie) tussen de bewoners en andere belanghebbenden zoals woningbouwcorporaties, bedrijven en overheden. Het onderzoek van het OFL richt zich op dit soort vragen om helder te krijgen welke samenwerkingsvorm het beste werkt voor x type wijk met y type bewoners. In het onderzoek neemt het OFL het perspectief van de bewoner als uitgangspunt. Dit doet het OFL in samenwerking met alle belanghebbenden, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van alle aanwezige kennis en ervaringen en alle partijen kunnen leren van het proces en de uitkomst. Het onderzoek duurt in ieder geval tot en met 2021.

Informatie en communicatie

Het OFL en het ministerie van BZK hebben afgesproken dat zij geregeld samen de voortgang van het OFL-project Aardgasvrije Wijken zullen bespreken. Hiervoor maakt het OFL voortgangsrapporten waarin zij relevante sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten signaleert.

Via deze website zal het OFL de aanpak toelichten en alle observaties, activiteiten en voortgangsrapporten beschikbaar maken. Op dit moment staat nog niet vast of en hoe de deelnemers van het OFL betrokken worden. Zodra daar meer over bekend is, informeert het OFL hierover via deze website en via de OFL-nieuwsbrief.

Op het Platform Aardgasvrije Wijken vindt u meer informatie over de kennis- en leerprogramma's van het Programma Aardgasvrije Wijken van BZK.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings