Lessen in participatie voor IenW

Het OFL zet voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) lessen in participatie op een rij. Dit gebeurt op verzoek van de minister en staatssecretaris. Het OFL ontwerpt op basis van de ervaringen van OFL-voorzitters, beleidsmedewerkers en stakeholders een leerproces voor participatie. Begin 2020 brengt het OFL een eindrapport uit over het verloop van dit leerproces en doet zij aanbevelingen over ‘leren over participatie in het werk bij IenW’.

Analyse huidige participatieaanpak

Om participatielessen voor het ministerie van IenW te kunnen formuleren, heeft het OFL eerst een analyse gemaakt van de plus- en minpunten van de huidige participatieaanpak van dit ministerie. Hiervoor is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, rapporten en eerdere evaluaties. Daarnaast zijn de ervaring en kennis van de OFL-voorzitters gebruikt als analysemateriaal. Een aantal OFL-voorzitters is geïnterviewd en om hun praktijkvisie gevraagd op de participatieaanpak van het ministerie van IenW.

Leerproces en participatielessen

Op basis van de analyse van de huidige participatiepraktijk bij het ministerie van IenW, zijn drie IenW-projecten uitgekozen voor 'leren in het werk'. Hiermee is de eerste stap van het leerproces gezet. De volgende drie stappen die het OFL heeft gepland, bestaan uit onder andere een startbijeenkomst met zestien IenW-medewerkers, reflectiebijeenkomsten en een slotbijeenkomst waarin de uiteindelijke vertaalslag naar lessen voor het ministerie van IenW wordt gemaakt. Dit gebeurt naar verwachting in de eerste helft van 2020. Daarna maakt OFL-voorzitter Wobine Buijs een rapport met lessen waarin de inbreng van stakeholders en medewerkers van het ministerie van IenW is verwerkt.

Planning leerproces

Activiteit

Inhoud

Wanneer

Analysefase

Literatuuronderzoek en interviews OFL-voorzitters. Aanwijzen voorbeeldprojecten.

Juli 2019 - oktober 2019

Startbijeenkomst

Valkuilen en succesfactoren bespreken met 16  IenW-medewerkers.

3 oktober 2019

Reflectiebijeenkomsten

Beleidsmedewerkers van 3 IenW-beleidsdossiers reflecteren op hun participatieaanpak.

December 2019 - februari 2020

Slotbijeenkomst

Gezamenlijk conclusies en lessen formuleren voor heel IenW.

Einde eerste kwartaal 2020

Eindrapport

OFL-rapport over de lessen voor de participatieaanpak van IenW.

Tweede kwartaal 2020

 

 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

 

Cookie settings