Workshops technologie in de fysieke leefomgeving

Wat betekent een technologie voor onze samenleving? Dat stond centraal tijdens de workshops technologie op waarde schatten op 14 november en 6 december 2017. Tijdens de workshops gingen de deelnemers samen een technologie onderzoeken aan de hand van een methode van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Aanleiding was een poll op overlegienm.nl over wat het volgende onderwerp voor een leeractiviteit zou kunnen zijn. Technologie kwam er als meest populair uit.

 

De workshops behandelden concrete cases en samen met betrokkenen werd de toegevoegde waarde van een technologische toepassing onderzocht aan de hand het analysekader dat de Rli heeft ontwikkeld in de handreiking Technologie op waarde schatten.

-> klik hier voor de handreiking 'Technologie op waarde schatten'

Onderwerp 14 november; citizen science

Op 14 november stond Citizen science centraal met 3 verschillende cases van de Waag Society.
Citizen science staat voor wetenschappelijke projecten waarbij burgers (mede) onderzoek doen. Tijdens de workshop werden onderstaande cases onderzocht.

- Geluid
Het pilotproject AmsterdamSounds waarbij op verschillende plekken in de stad samen met de bewoners sensoren geplaatst zijn die geluid meten en de data hiervan online te visualiseren kunnen burgers, experts, wetenschappers, designers en ambtenaren hun vragen, zorgen en ideeen rondom geluidsoverlast vormgeven. Burgers en de gemeente ontwikkelen daardoor een gedeeld beeld van (de oorzaak van) de problematiek en proberen samen met betrokkenen tot adequate maatregelen komen. Dit biedt mogelijkheden voor nieuw beleid. 

-  Gammastraling
Onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een aantal nieuwe tools waarmee burgers zelf gammastraling kunnen meten. Gammastraling ontstaat met name door radioactief verval van atoomkernen. Gammastraling kun je zelf meten met de camera van bijvoorbeeld je laptop, smartphone of tablet. Er is samen met burgers verkend wat het nut en de noodzaak van een open noodinfrastructuur voor het meten van straling door burgers is.

-  Luchtkwaliteit
Vanuit het Smart Citizens Lab is een pilot georganiseerd om luchtkwaliteit te meten in een buurt in Amsterdam. Buurtbewoners werden ondersteund in het meten van luchtkwaliteit met behulp van goedkope sensoren. Zij konden deelnemen aan een reeks bijeenkomsten waarin samen met expert een meetstrategie werd bedacht voor hun eigen vragen op het gebied van luchtkwaliteit.

> Bekijk de visueel notulen van de workshop

Onderwerp 6 december; smart technology

Op 6 december gingen de deelnemers met 3 cases op het gebied van smart technology aan de slag.
Tijdens de workshop werden onderstaande cases onderzocht.

- Sensoren en smart mobility
De auto als sensor. Bij de Nationale Database Wegverkeersgegevens (NDW) werken ze aan een meerjarige transitie van allerlei fysieke meetsystemen naar mobiele sensoren (vanuit voertuigen, navigatiesystemen, mobiele telefoons etc.). De case in deze workshop komt uit het programma ‘Innoveren met Floating Car Data’ , waar mobiele gegevens gebruikt worden voor allerlei verkeerstoepassingen.

-  Augmented reality
Inzet van augemented reality bij de interactie van de gemeente Rotterdam met de inwoners van de stad. Door inzet van 3Dtechnologie worden via apps en websites plannen van de gemeente "tastbaarder" voor inwoners en kan de gemeente beter in gesprek met hen over plannen. 

- Automated and connected vehicles
De zelfrijdende auto, een veelgehoorde term, maar wat houdt dit echt in? De RDW noemt het automated and connected vehicles en doet praktijkproeven met deze technologie. In deze case wordt in gegaan op hun ervaringen met connected and automated vehicles.  

> Bekijk de visueel notulen van de workshop

Informatie voor deelnemers van het OFL

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers van het OFL. Wilt u meer informatie over deze OFL-activiteit? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OFL. 

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl