Transitiegroepen

Aan de vooravond van een nieuw kabinet ligt het huidige beleid onder een vergroot­glas. Nieuwe plannen zijn in aantocht. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) grijpt de kans aan om de transities die essentieel zijn voor onze fysieke leefomgeving te helpen versnellen.

Vijf belangrijke transities

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft de volgende transities voor de fysieke leefomgeving geformuleerd:

  • circulaire economie
  • energietransitie
  • transformatie van vastgoed in de stad
  • verduurzaming landelijk gebied
  • versterking van stedelijke regio’s

Transitiegroepen

In de periode januari tot en met april zijn diverse follow up- bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van groepsvorming, kijken naar het hele systeem van de vijf transities en de onvolhoudbaarheden daarin. Vijf transitiegroepen hebben vervolgens samen gewerkt aan een boodschap voor het nieuwe kabinet.

Documenten

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"149335,115452"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl