Home

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving | OFL

Als onafhankelijk platform brengt het OFL de samenwerking tussen rijksoverheid, burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties verder. Vooral op onderwerpen die gaan over de fysieke leefomgeving –de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren.

 

 

Uitgelicht

Terugblik: uitzending 'Polderen in tijden van polarisatie?'


Interview met Marleen Stikker 'Leren over participatie bij het aardgasvrij maken van wijken'


Actuele projecten

Aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijken


Het OFL onderzoekt hoe de overheid bewoners het best kan betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

 
Commissie participatie en governance luchtvaart

Commissie governance en participatie luchtvaart


De commissie reflecteert op en adviseert over governance en participatie in de luchtvaart.

 
Deltaprogramma

Deltaprogramma


OFL deelnemers geven de deltacommissaris en de minister van IenW onafhankelijk advies over het Deltaprogramma.

 
Ethiek en digitalisering

Ethiek en digitalisering


Het OFL ontwerpt een proces voor een maatschappelijke dialoog over ethiek en digitalisering.

 
Innovatielab Voor de oogst van morgen

Innovatielab Voor de oogst van morgen


Het OFL is samen met Commonland het innovatielab Voor de Oogst van Morgen gestart.

 
Lessen in participatie voor IenW

Lessen in participatie voor IenW


Het OFL ontwerpt een leerproces voor participatie en brengt een advies hierover uit.

 
Nationaal Water Programma

Nationaal Water Programma


Nederland is een waterland. We leven met, naast, op, en in het water.

 
Noordzeeoverleg

Noordzeeoverleg


Het OFL begeleidt het Noordzeeoverleg dat als doel heeft tot een ‘Noordzeeakkoord’ te komen.

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen