Actuele projecten

Het OFL stelt jaarlijks een werkprogramma op met onderwerpen die zijn aangedragen door partijen uit de rijksoverheid en samenleving. Het werkprogramma omvat het hele domein van fysieke leefomgeving, met onderwerpen als energie en klimaat, landbouw, waterveiligheid, de benutting van schaarse ruimte in en om Nederland en de ethische aspecten van digitalisering in het werkveld van het OFL. Daarnaast spelen participatie en het leren over governance een belangrijke rol in de programmering. Ga naar het werkprogramma.

 

 

Aardgasvrije wijken

Aardgasvrije wijken


Het OFL onderzoekt hoe de overheid bewoners het best kan betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

Agenda Natuurinclusief

Agenda Natuurinclusief


Het OFL ondersteunt bij de opbouw van Agenda Natuurinclusief, dat erop gericht is fundament te leggen voor een co-creatief proces.

Deltaprogramma

Beleidstafel wateroverlast en hoogwater


Het OFL richt een proces in om het maatschappelijk veld breed te betrekken bij de advisering aan de beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

 
Deltaprogramma

Deltaprogramma


OFL deelnemers geven de deltacommissaris en de minister van IenW onafhankelijk advies over het Deltaprogramma.

Ethiek en digitalisering

Ethiek en digitalisering


Het OFL ontwerpt en begeleidt een proces voor een maatschappelijke dialoog over ethiek en digitalisering.

Innovatielab Voor de oogst van morgen

Innovatielab Voor de oogst van morgen


Het OFL is samen met Commonland het innovatielab Voor de Oogst van Morgen gestart.

 
Nationaal Water Programma

Nationaal Water Programma


Het OFL is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om een consultatie voor het Nationaal Water Programma vorm te geven.

Noordzeeoverleg

Noordzeeoverleg


Het Noordzeeoverleg is een overlegorgaan van het Rijk en stakeholders over de uitvoering van het Noordzeeakkoord.

Agenda Natuurinclusief

Verkenning dialooggroep hernieuwbare elekticiteit


Het OFL verkent de oprichting van een dialooggroep over hernieuwbare electriciteit.

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.