Over OFL

 

Onafhankelijk platform voor overleg en samenwerking

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) zorgt als onafhankelijk platform voor overleg en samenwerking tussen de rijksoverheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het OFL past beproefde en nieuwe manieren van samenwerking en overleg toe op nationale opgaven in de fysieke leefomgeving: de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren. Daarbij horen ook onderwerpen als landbouw, natuur, energie en water. Onderwerpen die direct impact hebben mensen in hun leefomgeving.

Illustratie samenstelling OFL

Rijksoverheid 

Bij het OFL zijn vertegenwoordigers van de rijksoverheid betrokken en in sommige projecten ook vertegenwoordigers van medeoverheden. Veelal gaat het om beleidsmakers van een van de ministeries die werken in het domein van de fysieke leefomgeving: Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Benoemde leden en deelnemers

Vanuit de samenleving zijn in het OFL benoemde leden en deelnemers actief. De benoemde leden zijn structureel betrokken bij het OFL, bij wet benoemd en kunnen onderwerpen agenderen. Vaak gaat het om belangenorganisaties, koepelorganisaties en brancheorganisaties. Deelnemers zijn organisaties of individuen die worden uitgenodigd om mee te praten over specifieke onderwerpen, omdat hun perspectief een verrijking kan zijn voor het overleg of de samenwerking. Zowel leden als deelnemers zijn vanuit uiteenlopende perspectieven actief in het domein van de fysieke leefomgeving.

Onafhankelijke voorzitters en secretarissen

Overleggen in het OFL worden voorgezeten door een van de onafhankelijke OFL-voorzitters en ondersteund door een team van secretarissen. De voorzitters en secretarissen hebben geen belang bij een bepaalde uitkomst en waarborgen een onpartijdig samenwerkingsproces.

Het OFL-secretariaat

De secretarissen van het OFL verzorgen de volledige inhoudelijke voorbereiding van een overleg. Daarbij waarborgen zij een goede procestiming en zorgen ze voor geschikte werkvormen om verder te komen dan het uitwisselen van standpunten. De secretarissen worden ondersteund door projectondersteuners, een communicatieadviseur en een webredacteur. Gezamenlijk vormen zij het OFL-secretariaat.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin Twitter Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.