Naar een gezamenlijke keuze van willen en kunnen bij het aardgasvrij maken van wijken

21-05-2021

De nieuwe participatieladder is verder aangevuld met empowerment-dimensies.

Het empowermentraamwerk en de nieuwe participatieladder

Huizen van het aardgas afhalen, is waar veel initiatiefnemers zich voor inzetten. Dat gebeurt vanuit de overheid, een maatschappelijk initiatief of vanuit een andere organisatie. Samenwerken en de krachten bundelen met andere mensen en organisaties is daarbij essentieel. Hoe laat je dat nu soepel verlopen in de praktijk? Het start met een goed gesprek over ieders rol en beeld van die samenwerking. Het OFL stelt dat het daarbij niet alleen moet gaan over de manier van samenwerken (zoals consultatie of co-creatie), maar ook of alle partijen dat wel écht willen én ook kunnen.

De nieuwe participatieladder

Bij de keuze voor de manier van samenwerken tussen overheid en samenleving wordt de participatieladder vaak als model gebruikt. Het OFL heeft geconstateerd dat, binnen de context van aardgasvrije wijken, de participatieladder minder goed aansluit bij de werkelijkheid. De oorspronkelijke ladder gaat uit van twee uniforme partijen: de overheid, die altijd als de initiatiefnemer wordt gezien, en de bewoner. De praktijk (bij aardgasvrije wijken) is dat initiatieven ook van niet-overheidspartijen afkomstig kunnen zijn.

Daarnaast zijn meestal meer dan twee, vaak niet-uniforme, partijen erbij betrokken. Al die partijen kunnen daarbij zowel initiatiefnemer als participant zijn. Tot slot kan de vorm van samenwerking in de tijd veranderen, afhankelijk van de fase in het beleids- of uitvoeringsproces.

Trap de ladder om!

De impliciete boodschap van de oorspronkelijke ladder is: ‘hoe hoger op de ladder, hoe beter’. Maar, dat doet geen recht aan de werkelijkheid: in verschillende situaties zijn verschillende vormen van participatie passend.

Partijen moeten samen bedenken welke mix aan participatievormen voor een bepaald vraagstuk passend is. Daarnaast is de trede van eigendom aan de ladder toegevoegd. Het streven vanuit het klimaatakkoord naar 50% lokaal eigendom voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land, raakt niet direct de opgave van aardgasvrije wijken, maar is er wel aan gerelateerd.

Empowerment raamwerk

De nieuwe participatieladder is verder aangevuld met empowerment-dimensies. Dat wil zeggen, dat gekeken wordt of de (potentiële) participanten in staat zijn om een beroep te doen op bepaalde middelen (zoals kennis, sociaal netwerk en geld) en of ze bereid zijn om die middelen ook in te zetten.

Empowerment is datgene wat maakt dat iemand zich gesteund en bekrachtigd voelt om een bijdrage te leveren aan participatie. Maar, empowerment gaat ook over het scenario waarin mensen niet het vermogen hebben om te handelen.

Empowerment omvat kunnen en willen:

  • Kunnen: heeft iemand toegang tot middelen zoals geld, kennis en (sociale) netwerken, dat hen in staat stelt om te participeren?
  • Willen: heeft iemand de bereidheid om deze middelen ook in te zetten?

De dimensies van willen en kunnen, staan uitvoerig beschreven in de publicatie ‘Empowerment Raamwerk’, hieronder te downloaden. De nieuwe participatieladder en de empowerment dimensies noemen we samen het ‘Empowerment Raamwerk’.

Vervolg

Het empowerment raamwerk wordt op het ogenblik ‘vertaald’ naar een praktisch instrument: de empowerment-scan. Dit doet het OFL samen met andere partijen.
De empowerment-scan is een handreiking bij gesprekken over een goede samenwerkingsvorm bij het aardgasvrij maken van wijken.

Wil je meer weten over het raamwerk empowerment? Lees dan verder in de publicatie, hieronder te downloaden.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Twitter

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.