Terugblik op de OFL-thema meet-up

26-04-2023
714 keer bekeken

Lees hier meer over de OFL-thema meet-up 'Balans in belangen' en lees het uitgebreide verslag van de meet-up!

Op dinsdag 18 april vond de OFL thema meet-up Balans in Belangen plaats. Onze OFL-voorzitters Sybilla Dekker, Kees Vendrik en André van der Zande vertelden hoe zij omgaan met alle belangen in hun projecten en gingen vervolgens met deelnemers in gesprek.

Hieronder vindt u een greep uit wat er in de meet-up is besproken.

Collage met foto's van OFL-voorzitters Sybilla Dekker, Kees Vendrik en André van der Zande

Focus van de meet-up

Ineke den Heijer (manager van het OFL) opende de meet-up. "Als OFL delen we graag onze kennis en ervaringen omdat we denken dat dit ook andere projecten kan helpen. We vinden blijven leren van groot belang. Goed overleg organiseren blijft een vak." De focus van de meet-up lag op het bespreken hoe je de belangen in je project goed kan organiseren en ook waarom het zo belangrijk is. Er werd gekeken naar verschillende manieren waarop we kunnen werken aan een betere balans in belangen, binnen en buiten het OFL, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk niveau.

De drie projecten hebben overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Zo kan je zeggen dat het Noordzeeoverleg (NZO) een basis heeft in het Noordzeeakkoord, het Nationaal Klimaat Platform (NKP) heeft zijn basis in het Klimaatbeleid en het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) heeft aan de basis een visie of droom van een natuurinclusieve samenleving. Een verschil in basis zorgt dat deze overleggen anders zijn georganiseerd.

Vanuit de deelnemers kwam als reactie hierop dat gelijkwaardigheid, inlevingsvermogen en nieuwsgierigheid tonen belangrijk is om de balans te vinden. Een gesprek is noodzakelijk om inzicht in elkaar te krijgen, zeker als er gevoelige stappen moeten worden gemaakt door de partijen.

Introductie Noordzeeoverleg met Sybilla Dekker

Sybilla Dekker legde uit wat het Noordzeeoverleg (NZO) is en hoe het NZO te werk gaat.

Volgens Sybilla Dekker is het belangrijkste bij het vinden van balans in belangen dat partijen naar elkaar luisteren om te weten welke achtergrond er meespeelt. Partijen accepteren de ander in zijn/haar rol. Vervolgens proberen partijen verder te komen in het gesprek om tot verdere afspraken te komen.

Sybilla probeert in het Noordzeeoverleg te zorgen dat iedereen zijn/haar standpunt of thema goed naar voren kan brengen. Het is belangrijk dat iedereen die aan tafel zit een goed beeld heeft en goed geïnformeerd is over wat er staat te gebeuren en waar de verschillende partijen in het proces staan. Het is een heel zorgvuldig proces wat veel tijd kost.

Lees meer over Balans in belangen in het NZO

Introductie Nationaal Klimaatplatform met Kees Vendrik

Het Nationaal Klimaat Platform (NKP) bestaat een aantal maanden, opgericht op verzoek van minister Rob Jetten, voortkomend uit het klimaatakkoord proces. Het doel van het platform is de maatschappelijke dialoog rondom klimaatbeleid aanwakkeren.

Het motto van het NKP is versnellen en verbinden, waarbij het zoeken is naar kansen en knelpunten. Maatschappelijke partijen moeten kunnen snappen wat de overheid van plan is. Het doel van het platform is kennis van de praktijk ophalen. Er is geen bestuurlijk overleg en belangenpartijen; het platform is op zoek naar verhalen van mensen die dicht bij de uitvoering zitten.

Er is veel baat bij de zogenaamde ‘groene koplopers’, met kleine initiatieven begint namelijk de transitie. Het platform probeert de verbinding te zoeken met de burgers en ondernemers die nog niet zo ver zijn en de ‘groene koplopers’.

Introductie Natuurinclusief Nationaal Overleg met André van der Zande

Het Natuurinclusief Nationaal Overleg (NiNO) is ontstaan uit het natuurpact. Het is geen onderhandelingsgremium, maar het platform heeft een koploper strategie. Er wordt gewerkt met diverse (koploper)communities. Omdat er veel kruisverbanden zijn is ervoor gekozen om daarnaast een landelijke tafel in te richten. Er wordt gewerkt zonder formeel mandaat.

Overheden worden ook aan tafel gevraagd, hier gaat het ook weer om koploper-gemeenten. Tevens is er een nationale denktank van jongeren en zijn ondernemers en de wetenschap ook actief aan de gesprekstafels. Er is parallel een bestuurlijk platform actief wat een formeler karakter heeft.

Het platform leert door te ontwikkelen. Er worden vragen gesteld als: met wie ga je praten? Hoe krijg je de juiste deelnemers in het gesprek? Dit is namelijk nog wel een uitdaging.

Lees meer!

Wilt u weten hoe de rest van de meet-up verliep? Of welke interessante inzichten er in de deelsessies zijn opgedaan door gesprekken tussen de deelnemers en voorzitters? Lees dan het uitgebreide verslag hieronder!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen