Minister benoemt 63 OFL-leden en breidt daarmee het ledenbestand uit

20-02-2024
896 keer bekeken

De minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemt per 1 maart 2024 63 organisaties als lid van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het OFL-secretariaat is blij met deze benoemingen.

Voor 38 organisaties gaat het om een herbenoeming – zij zijn al langer OFL-lid. 25 organisaties zijn nieuw. Met deze benoemingen sluit de samenstelling van de groep OFL-leden beter aan bij het inhoudelijke terrein van het OFL. Dat is in de loop van de jaren verbreed van eerst verkeer en waterstaat, naar infrastructuur en milieu en uiteindelijk fysieke leefomgeving.

De structurele betrokkenheid van alle OFL-leden -bestaande en nieuwe - is waardevol omdat zij vanuit uiteenlopende perspectieven kijken naar de fysieke leefomgeving. Juist diversiteit – en de verschillen in ideeën, belangen en standpunten die daarmee samengaan – maakt overleg in het OFL krachtig. Het leidt tot nieuwe inzichten en opent wegen voor samenwerking.

Energie Samen, een van de nieuwe leden reageert: “Deze benoeming geeft Energie Samen de kans om mee te praten over rijksbeleid voor de fysieke leefomgeving op een moment dat het er echt toe doet: vóórdat het beleid wordt vastgesteld. Het is dus niet alleen een enorme eer om hieraan deel te nemen, maar het is ook een hele mooie kans om onze kennis en kunde over de coöperatieve energietransitie en energiegemeenschappen te delen.”

Het OFL-secretariaat heet alle leden van harte welkom!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen