Het Akkoord voor de Noordzee juni 2020

Het Akkoord voor de Noordzee juni 2020
19-06-2020

Deze pagina bevat adviesrapporten en andere officiele publicaties van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Dit Akkoord voor de Noordzee betekent: een betere balans tussen alle in het geding zijnde belangen en een blijvende betrokkenheid van stakeholders bij het Noordzeebeleid. De afspraken in dit Akkoord zullen de basis vormen voor de beleidsdocumenten van het Rijk.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Twitter

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl

Linkedin  Twitter  Youtube

 

OFL | Brengt samenwerking verder

 

Cookie-instellingen