Jaarplan & jaaroverzicht

Jaarcyclus van het OFL
Jaarcyclus van het OFL

In het OFL is er een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten en publicaties. Minister(ie)s en OFL-leden kunnen verzoeken om een onderwerp in een OFL-overleg aan de orde te laten komen en daarmee op te nemen in het OFL-jaarplan. Daarnaast wordt in het jaaroverzicht aan het einde van het jaar in beeld gebracht  welke overleggen er geweest zijn, wie er betrokken waren, voor welke aanpak is gekozen en welke betekenis de overleggen hebben. Ook gaan we in op de bredere ontwikkelingen in het OFL van het afgelopen jaar. Daarnaast is ook ontmoeting belangrijk in het OFL. In de jaarlijkse meet-up, de vele gesprekken en overleggen en de conferentie ontmoeten mensen uit de samenleving en overheden elkaar. Dat vormt de basis voor het netwerk en de kennis van het overlegorgaan.

Verzoeken voor nieuwe projecten kunnen bij het OFL het hele jaar door binnenkomen. Dat betekent dat in de loop van het jaar projecten kunnen starten die nu nog niet in beeld zijn.

Klik hier om het Jaarplan 2024 te bekijken (PDF, 245kB)

Klik hier om het OFL-jaaroverzicht 2023 te openen (PDF, 795kB)

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen