OFL-leden

De leden van het OFL zijn veelal maatschappelijke organisaties, belangenorganisaties en brancheorganisaties. Leden vormen een structurele basis van het overlegorgaan: zij zijn langdurig betrokken en kunnen onderwerpen voor de overleggen aandragen.

Door de langdurige en brede betrokkenheid kunnen de leden verbanden benoemen tussen verschillende onderdelen van het beleid en over de tijd heen. En het geeft hun de ruimte om gevraagd en ongevraagd in het overlegorgaan te laten horen wat hun perspectief is. Dat kan gaan over specifieke onderdelen van het rijksbeleid en over de manier waarop die onderdelen samen impact hebben op de leefomgeving. Het geeft de leden bovendien de mogelijkheid om elkaars perspectief te (leren) kennen. Leden van het OFL zijn organisaties die:

 • staan voor een of meer belangen op het terrein van de fysieke leefomgeving;
 • opkomen voor een collectief belang;
 • geen bestuursorgaan van de overheid zijn (maar bijvoorbeeld wel een brancheorganisatie, vereniging of belangenorganisatie) 
 • bereid zijn hun eigen perspectief te delen en openstaan voor dat van anderen.

Organisaties

Hieronder vindt u een lijst met de organisaties die lid zijn van het OFL:

 • AWN, Nederlandse Archeologievereniging;
 • Biohuis;
 • BO Akkerbouw;
 • BoerenNatuur;
 • BOVAG;
 • Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS);
 • Cascade;
 • ElementNL;
 • Energie Samen;
 • Erfgoedvereniging Bond Heemschut;
 • Evofenedex;
 • Federatie Instandhouding Monumenten (FIM);
 • FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek;
 • Fietsersbond;
 • HISWA-Recron;
 • Iederin;
 • IVN natuureducatie;
 • Jonge Klimaatbeweging;
 • KLM Royal Dutch Airlines;
 • Koninklijke Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA);
 • Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV);
 • Koninklijk Nederlands Watersportverbond (KNWV);
 • Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN);
 • Koninklijke Bouwend Nederland;
 • Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC);
 • Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV);
 • Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB;
 • Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR);
 • Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO Nederland);
 • Landelijk Samenwerkingsverband van Actieve Bewoners (LSA bewoners);
 • LandschappenNL;
 • Milieucentraal;
 • Milieudefensie;
 • MKB Infra;
 • MKB-Nederland;
 • Natuurmonumenten;
 • Natuur en Milieufederaties;
 • Nederlandse Spoorwegen (NS);
 • Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE);
 • Nederlandse Vissersbond;
 • NOC*NSF;
 • Reizigersvereniging Rover;
 • Seniorencoalitie;
 • Sportvisserij Nederland;
 • Stichting Buurkracht;
 • Stichting De Noordzee;
 • Stichting Dutch Green Building Council (DGBC);
 • Stichting Natuur & Milieu;
 • Stichting Steenbreek;
 • Stichting Wandelnet;
 • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV);
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN);
 • Veilig Verkeer Nederland;
 • Verbond van Verzekeraars;
 • Vereniging Eigen Huis;
 • Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN-NL);
 • Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA);
 • Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI);
 • Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN);
 • Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN);
 • Vereniging van Waterbouwers;
 • Vereniging VNO-NCW;
 • Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW);
 • Vereniging voor Industriële Bouwstoffen (VIB);
 • Voetgangersbeweging Nederland;
 • Wereld Natuur Fonds (WNF) en
 • WoningBouwersNL.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen