Werkconferentie 2018 'Samenwerken met de rijksoverheid'

Op 6 november vond de jaarlijkse werkconferentie plaats, voor het eerst onder de nieuwe naam Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Door middel van verdiepende thema’s werd door ruim 80 deelnemers gekeken naar hoe de interactie tussen overheid en samenleving werkt en wat daar in gewenst is. Vanuit een palet aan perspectieven. Het OFL benut de uitkomsten voor een overzicht van lessen op het terrein van samenwerking en participatie voor de bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, te publiceren in 2019.

Hoe willen we samenwerken met de overheid?

In de deelsessies over duurzame gebiedsontwikkeling, energie en participatie, leefomgeving en mobiliteit & gedrag gingen we verder in op hoe we willen samenwerken met elkaar. Hoe krijg je zinvolle input van de burger? Hoe ontwikkel je als overheid een meer open proces? Hoe kun je je verplaatsen in andere disciplines waardoor de oplossing rijker wordt? De belangrijkste oproepen aan de overheid waren:

  • geef kaders en voorkom dat burgers afhaken;
  • sta open voor meerdere perspectieven zodat alle kennis wordt benut;
  • luister;
  • experimenteer in de praktijk.

Deze vier punten zijn ook verwerkt in het visuele verslag van de werkconferentie, zie de afbeelding hieronder. De presentaties en een verslag van de deelsessies zijn hier te bekijken (let op: deze zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan de conferentie).

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen