{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"93155"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Submenu

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een langlopend programma om ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en de zoetwatervoorziening op peil te houden. Dit is een opgave met veel facetten. Zowel op het gebied van klimaat, leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. Deelnemers van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) geven de deltacommissaris en de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onafhankelijk advies over het Deltaprogramma.

Wat is de rol van het OFL?

Centraal in het Deltaprogramma staat een aantal belangrijke beslissingen voor de toekomst van de Nederlandse delta: de deltabeslissingen. In het OFL geven de leden hierover advies. Dit gebeurt 2 keer per jaar; een keer informeel en een keer formeel. De OFL-leden geven advies over de jaarlijkse voorbereiding, implementatie, uitvoering en het onderhoud van het Deltaprogramma. De OFL-voorzitter geeft de adviezen door aan de deltacommissaris en aan de minister van IenW.

Bekijk de OFL-adviezen over het Deltaprogramma.

Wat is het deltaprogramma en wie is de deltacommissaris?

Co Verdaas staat als Deltacommissaris aan het hoofd van het Deltaprogramma. Hij zorgt samen met programmamanagers dat het Deltaprogramma wordt uitgevoerd.
Het doel van het Deltaprogramma is:

  • Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen;
  • zorgen voor voldoende zoetwater;
  • de inrichting van het land klimaatbestendig maken.

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten werken erin samen. Ook maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en organisaties met veel kennis over water zijn erbij betrokken.

De basis van het Deltaprogramma zijn de deltabeslissingen. Dit zijn hoofdkeuzes voor de aanpak van waterveiligheid en zoetwatervoorziening in Nederland. De deltabeslissingen geven richting aan de maatregelen die Nederland neemt, op korte en op lange termijn.

De 5 deltabeslissingen zijn:

  • Waterveiligheid
  • Zoetwaterstrategie
  • Ruimtelijke adaptatie
  • IJsselmeergebied
  • Rijn-Maasdelta

> Lees meer op de website van het Deltaprogramma

Wat is de adviesfunctie van het OFL?

Het Deltaprogramma heeft te maken met veel uiteenlopende belangen. Het OFL maakt deze uiteenlopende belangen zichtbaar. Dat gebeurt door met belanghebbenden om de tafel te gaan zitten en een dialoog aan te gaan over het programma en de manier waarop het raakt aan hun belangen, kennis en ideeën. Dit helpt om vervolgens in het Deltaprogramma nieuwe afwegingen te maken.

Waar vind ik meer informatie?

De agenda en overlegdocumenten van het Deltaprogramma zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen neem dan contact op met Lieke Alferink of het OFL secretariaat. Heeft u andere vragen, neem dan contact op met een van de secretarissen rechtsboven op deze pagina.

> Bekijk de agenda
> Bekijk documenten

Meer nieuws over het Deltaprogramma

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Meer nieuws over het Deltaprogramma","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"260172"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag
E-mail: info@ofl.nl

Linkedin Youtube

OFL | Brengt samenwerking verder


Cookie-instellingen